Skal vi alle sammen være journalister?

I stedet for at skrive stil skal gymnasieeleverne skrive et essay, en kronik eller en litterær artikel, når de går til skriftlig eksamen i dansk. I denne kommentar ser adjunkt Signe Pildal Hansen på de medieteknologiske omstændigheder for den danske stils bortgang.

Når årets 3.g’ere skal til eksamen i skriftlig dansk i maj, så skal de ikke skrive stil. I stedet skal de vælge imellem at skrive et essay, en kronik eller en litterær artikel. Med disse nye øvelses- og eksamensgenrer ønsker man at styrke det danskfaglige indhold og gøre kommunikationssituationen mere realistisk ved at benytte sig af genrer, der ”kan siges at være autentiske i den forstand, at de i forskellige varianter optræder i formidlingsmæssige sammenhænge i det offentlige rum”.