Ska’ selv ka’ selv er det nye mantra i ældreplejen

Rehabiliteringsforløb er blevet et vigtigt element i ældreplejen. En del ældre er glade for at blive mere selvhjulpne, men det er langt fra løsningen for alle.

Der er sket et paradigmeskifte i ældreplejen, hvor den hjælpende hånd i vid udstrækning er byttet ud med hjælp til selvhjælp. Udsigten til længere levealder har gjort det økonomisk nødvendigt at nytænke omsorgen for vores ældste. Om de ældre selv profiterer af skiftet, afhænger af, om vi formår at sætte mennesket først og respekterer, at det gode ældreliv kan have mange former.