Off the record

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 25 fra november 2005 om deling af viden. Enhver selvbevidst organisation har i dag en strategi for at dele viden. Dybest set handler det om, at medarbejderne deler deres viden med organisationen, så deres viden bliver organisationens udelelige ejendom. Dermed får organisationen mere magt og medarbejderen mindre.

Mens den amerikanske hær ’off the record’ satte strøm til uskyldige irakere i Abu Graib-fængslet og ledte mere og mere desperat efter de forsvundne masseødelæggelsesvåben, afholdt Donald Rumsfeld en pressekonference i Pentagon. Her spurgte en kritisk journalist til de forsvundne våben, og hvem der vidste hvad hvornår. For ingen i verdenssamfundet kunne længere skelne sandheden fra løgnen og formodningerne fra forløbet.