Når virkeligheden giver mening i undervisningen

Scenariedidaktik bringer eleverne tættere på virkeligheden, men stiller samtidig nye krav til læreren, der skal holde fokus på de faglige mål og samtidig reflektere over sin praksis.

Scenariedidaktikken, der i disse år vinder frem i folkeskolen, kan vække elevernes indre motivation for læring og sætte dem i stand til at løse sammensatte problemstillinger. Men skal det lykkes, kræver det en lærer, der kan reflektere over sin praksis og agere i komplekse processer.