Når skolen overvinder uretfærdigheden

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 25 fra november 2005 om de nye test i folkeskolerne. Øget faglighed og flere test er politikernes vej til at skabe en skole, hvor alle lærer lige meget og får samme chancer uanset social baggrund. Det lyder vel som en retfærdig måde at indrette folkeskolen på, men svaret er mere kompliceret. Den retfærdige skole er en balancekunst.

Den nye aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om obligatoriske test i folkeskolen er et studie i en svær balancekunst: At skabe en skole, der lever op til samfundets forventninger, men samtidig yde skolen og dens elever retfærdighed. For ganske vist skal eleverne testes i en bred vifte af fag gennem hele deres skoletid, men samtidig sætter aftalen grænser: ”Formålet med testene er at skabe et pædagogisk evalueringsredskab, der kan bidrage til en nuanceret vurdering af den enkelte elevs udbytte,” står der i aftalen.