Når det gør ondt at gå i skole

Hvad er det mon for en forskning, der ligger til grund for beslutningen om at straffe familierne økonomisk, når børn har langvarige problemer med fravær – også kaldet skolevægring?

Der findes ingen simple årsagsforklaringer på børns langvarige skolefravær. I dag forsøger vi at løse fraværsproblemer med økonomiske sanktioner rettet mod familien. Men når vi på den måde straffer familien, forstærker vi i værste fald problemet, argumenterer DPU-forsker Frederikke Skaaning Knage.