Mute those claims

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 26 fra december 2005 om musik og viden. Mange tror, at musikundervisning fremmer læring i fag som dansk og matematik, men evidens-baseret musikforskning har svært ved at påvise denne sammenhæng. Professor Frede V. Nielsen argumenterer for, hvorfor Mozart-effekten muligvis er en myte.

Music makes you smarter og Wer singt, prügelt nicht. Sådan lyder et par af de mere hårdtslående slogans, der argumenterer for musikundervisningens nyttevirkning. Disse slogans bygger på den populære antagelse, at musik og musikalsk aktivitet kan fremme læring på andre områder og generelt påvirke vore personlige og sociale kompetencer i positiv retning.