Mangfoldige teams skaber sund forstyrrelse og nytænkning

Mangfoldige teams kan være besværlige, men skaber bedre læring og mere udvikling.

Når man samler Grethe, Rashid og Anemone i et team, opstår der ikke automatisk harmoni som i en Benettonreklame. Mangfoldige teams kan være besværlige, men til gengæld kan de skabe bedre løsninger, større læring og mere udvikling i organisationen. Det fortæller lektor Lotte Holck fra CBS, der har beskæftiget sig med diversitet på arbejdsmarkedet, siden begrebet landede i Danmark i 2000.