Læren fra Lwak

Forskere og pædagoger, der tager til et udviklingsland for at arbejde, skal lægge teorierne væk for et øjeblik og deltage i livet på de lokales vilkår. Det åbner blikket for nye perspektiver. Det er uddannelsesforsker Kari K.B. Dahls erfaring efter sine lange feltophold i en kenyansk landsby.

Et par sandaler af genbrugte bildæk kan være en del af forklaringen på, at ét barn ud af en hel flok i en afrikansk landsby klarer sig gennem skolen og får en bedre fremtid end de andre. Det er der ikke ret mange af de ellers udmærkede pædagogiske teorier, der tager højde for.