Kommentar: Finske lærere er gladere end deres danske kolleger

Troen på, at lærerjobbet er verdens vigtigste og mest meningsfulde, er ved at blive erstattet af fortællingen om den udkørte, stressede og grundlæggende utilfredse lærer. Anderledes ser det ud i Finland.

Der er for tiden rigtig meget, der tyder på, at arbejdsglæden hos danske folkeskolelærere er nedadgående. Helt aktuelt kan man for eksempel pege på den ringe interesse for læreruddannelsen. Det stigende antal af lærere, der langtidssygemeldes, går ned med stress og/eller får tildelt førtidspension, er et andet eksempel.