Kommentar: Erhvervsuddannelsernes imageproblem kræver mere end reformer

Hvorfor er det så svært at få erhvervsuddannelserne til at fremstå som et ligeværdigt alternativ til de gymnasiale uddannelser?

Fremfor igen og igen at reformere erhvervsuddannelserne, må vi tænke nyt, når vi skal forstå og løse deres imageproblem. Det bunder nemlig mest af alt i nogle kulturelle og sociale strukturer, som ligger uden for uddannelsessystemets mure, skriver DPU-forsker Ida Juul, der i denne kommentar retter pilen mod arbejdsgiverne.