Ja tak til nationale anbefalinger om skolestart

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 68 fra december 2013 om mere skoleparate børn. Standarder, screening og systematiske metoder i dagtilbud kan gøre børn mere skoleparate, men det kræver solide pædagogiske indsatser. Det er budskabet fra Camilla Brørup Dyssegaard, der står bag en ny undersøgelse om skoleparathed.

Alle børn skal starte i skole det år, de fylder seks. Men ikke alle børn er klar til skolen dér. I Danmark er det i dag op til den enkelte skole at rumme alle børn – også de børn, der endnu ikke er skoleparate. Spørgsmålet er, om vi kan gribe det anderledes målrettet an og i stedet bruge ressourcerne på at udvikle børnenes kompetencer inden skolestarten?