Innovation - Tidens politiske buzz-word

I øjeblikket ser det ud, som om politikerne udelukkende forholder sig til innovation som et fænomen, der egentlig er identisk med industrisamfundets produktion.

Alle taler om innovation. Måske oplever de fleste også, at hvis ikke man som enkelt individ eller organisation forholder sig til begrebet innovation, så taler man direkte fra en position, som hører det forrige århundrede til.