Ingen skole uden straf

Skolens straffemetoder er stort set de samme som for 50 år siden. Men autoriteten til at straffe er ikke længere entydigt placeret hos lærere, og det gør det sværere at straffe eleverne, forklarer Hanne Knudsen.

Skolen er en helt anden i dag end for 50 år siden. Alligevel er der en del af skolen, som forekommer uforandret. Det er skolens straffemetoder over for urolige elever. Eleverne kommer stadig op til inspektøren eller bliver sat uden for døren, hvis de laver ballade.