Ikke en naturlov at udsatte unge bliver kriminelle

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 74 fra juni 2015 om udsatte unge. Hvordan kan samfundet trænge igennem med en tidlig indsats over for børn i udsatte boligområder? Lektor Kirsten Elisa Petersen er optaget af, hvordan vi forebygger kriminalitet og problemer blandt børn og unge. Her fortæller hun om sin forskning ud fra tre nedslag.

Jeg er optaget af det felt, der handler om udsatte børn og unge. Fra de allermindste spædbørn til de næsten voksne unge. Jeg har lige afsluttet et projekt om sundhedsplejens arbejde med små udsatte børn og deres familier. Igennem et helt år har jeg med feltstudier og interviews fulgt sundhedsplejens arbejde med ”særlige mødregrupper” og udvidede hjemmebesøg i udsatte boligområder. Vi ved fra utallige studier, at den tidlige forebyggende indsats er afgørende. Det, der sker i den tidlige barndom, har afgørende betydning for resten af barnets opvækst og videre uddannelse. Alligevel er betydningen af sundhedsplejens arbejde først nu blevet undersøgt forskningsmæssigt og empirisk i Danmark.