I Gladsaxe bliver børn livsduelige, men bliver de også neoliberale?

Magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 77, marts 2016 om resiliens. I resiliens-forskningen er der ingen politisk retning, der har patent på betydningen af resiliens.

Balanceret udvikling af et barns kompetencer fremmer barnets livsduelighed. Det har vi OECD’s ord for i rapporten Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills fra 2015. Her står der, at børn har brug for et balanceret sæt af kognitive, sociale og emotionelle kompetencer for at tilpasse sig aktuelle og krævende udfordringer i en foranderlig og uforudsigelig verden.