I børnelovens skygge

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 25 fra november 2005 om børneloven. Selv om det danske velfærdssamfund er blevet betydeligt rigere og mere veletableret i de seneste 100 år, har antallet af anbragte børn ligget på omkring 1% gennem hele perioden. Lektor Inge M. Bryderup har undersøgt 100 års udvikling i antallet af anbringelser af børn og har fundet overraskende brud og sammenhænge.

1. oktober var det 100 år siden, at den første børnelov blev indført. ’Lov om hehandling af forbryderiske og forsømte børn og unge personer’ trådte i kraft i 1905 og foreskrev, hvordan det offentlige skulle behandle anbringelser af børn og unge. Lektor Inge M. Bryderup har de seneste år gravet dybt i blandt andet love, bekendtgørelser, jubilæumsskrifter, biografi er, statistikker og fagblade for at trække de lange linjer op og give eksempler på børnelovens betydning dengang og i dag.