Hvad skaber den perfekte forælder?

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 25 fra november 2005 om forældre. Klarer et barn sig bedre i skolen, hvis forældre læser højt for barnet hver dag, eller gør det ingen forskel? Den amerikanske professor Steven D. Levitt og journalisten Stephen J. Dubner leverer et kontant svar i deres nye bog, 'Freakonomics', der nedbryder en lang række forestillinger om, hvordan verden hænger sammen.

Hvad har skolelærere og sumobrydere til fælles? Hvorfor bor pushere hjemme hos deres mor? Og hvad er ligheden mellem Ku Klux Klan og ejendomsmæglere? I bogen ’Freakonomics’ fra 2005 tager økonomen Steven D. Levitt og journalisten Stephen J. Dubner fat på en række af livets skjulte sammenhænge. I et af kapitlerne gælder det, hvor stor – eller lille – en rolle forældrene spiller for deres børns resultater i skolen.