Grupper straffer de dovne

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 25 fra november 2005 om samarbejde. Hvornår fungerer gruppearbejde bedst? Motiverer det at samarbejde med mennesker, der er dygtigere, eller fungerer vi bedst sammen med dem, der ligner os selv? Asterisk har spurgt en hjerneforsker og en lektor i universitetspædagogik om retfærdighed og gruppearbejde.

De pædagogiske argumenter for gruppearbejde er mange. Man udvikler sine sociale kompetencer, lærer at planlægge og organisere et forløb, arbejder med det faglige indhold i en sammenhæng og opnår et højere refleksionsniveau. For slet ikke at tale om den synergi, der kan opstå, når forskellige mennesker arbejder sammen. Men hvad sker der med vores retfærdighedssans, når Rasmus ingenting præsterer, Mads vil træffe alle beslutningerne, og Anne stjæler al opmærksomheden under eksaminationen?