Forældrekontrakt

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 56 fra december 2010 om forældre i forhold til skolen. "Skole-hjem samtalen er i så fald ikke en samtale, hvor læreren belærer forældrene om barnets standpunkt, eller hvor forældrene tager læreren i skole. Nej, skole-hjem samtalen er en subtil kontraktforhandling."

Hvorfor skal børn gå i skole? For 200 år siden svarede den tyske filosof Immanuel Kant, at hvis man alene overlader opdragelsen til hjemmet, så vil barnet aldrig opnå det, han højstemt kaldte "målet med dets eksistens". For forældrene "opdrager i almindelighed kun deres børn på en sådan måde, at de passer til den foreliggende verden, hvor fordærvet den end måtte være.