Forældreansvar

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 56 fra december 2010 om forældreansvar. Hvor meget ansvar føler du som forælder for dine børns udvikling? Hvem deler du ansvaret med? Ville du ønske, at du kunne lægge noget af ansvaret fra dig? Asterisk har spurgt en række forældre om ansvaret for deres børn.

Jeg føler et kolossalt stort ansvar. Det er min opgave som forælder at hjælpe mine piger med at få både praktiske og sociale færdigheder og at give dem kulturel dannelse.