Et liv i læringens tegn

»I dag er den danske folkeskole, på linje med skoler verden over, lige præcis optaget af, hvordan man bedst danner personer til et liv i læringens tegn.«

I Japan er undervisningen resultatstyret. Underviseren og eleverne skal i en matematiktime nå frem til en matematisk pointe. Det er ikke tilfældet i Danmark. Her viser studier af matematiktimer på 8. klassetrin, at undervisningen ikke er specielt pointestyret. Er der en pointe, er det en såkaldt metodepointe. Denne forskel mellem Danmark og Japan illustrerer en generel forskel; nemlig forskellen mellem en vestlig procesorienteret undervisning og en indholds- og produktorienteret undervisning i Sydøstasien.