En nation af kreativitetsslaver

Fra at være symbol på menneskets frihed er kreativitet blevet en disciplin, vi alle er tvunget til at mestre. Lektor Steen Nepper Larsen giver et rids over kreativitetens idéhistorie og minder om, at evnen til at tænke innovativt gødes bedst med kendskab til fortiden.

Kreativitet kommer af det latinske ’creare’ og betyder ’at skabe’. Innovation kommer af det latinske ’innovare’ og betyder ’at forny’. I dag skal det, vi skaber, helst være nyt – og helst ting, produkter eller serviceydelser, som nogen vil købe. Og allerhelst nogen i andre lande.