Farvel til fabriksundervisning, goddag til fremtidens fleksible læring

Erhvervslivets mantra om innovation forgrener sig langt ind i uddannelsessystemet. Den innovative skole er tidens herskende ideal, og det sætter sine tydelige spor på skolens nye fleksible og futuristiske rum. Den skal indbyde til nytænkning og gøre op med det gamle. Men skaber innovationsboomet en bedre skole, eller smadrer den læringens højborg?

Det har altid været uddannelsessystemets fornemmeste opgave at forberede den opvoksende generation på fremtiden. Selv om vi ikke ved, hvordan fremtiden ser ud – kun at den ikke kommer til at ligne fortiden – så er de fleste enige om, at én af de vigtigste kompetencer er at kunne tænke nyt. Og netop evnen til at tænke nyt er ved at blive det vigtigste fokus for uddannelsessystemet, hvor drømmen om den innovative skole vokser frem.