Den pædagogiske revolution

Artikel fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 27 fra februar 2006 om en ny pædagogisk bølge. Den verdensfjerne og gale professor, der mumler ind i tavlen med et tomt blik, er en uddøende race. En pædagogisk bølge er skyllet ind over den vestlige verdens universiteter med nye krav til undervisere om at dokumentere deres undervisningskompetence.

Det er faktisk lidt en pædagogisk revolution, der er skyllet ind over universiteterne i den vestlige verden siden midten af 1990’erne. Indtil for nylig var undervisning af de studerende overladt til de ansattes egne forestillinger om god undervisning og evne til at føre den ud i livet. Forsøg på at sætte begreber på den gode universitetsundervisning og diskutere den blev mødt med skepsis, som for eksempel adjunkt ved DPU Rie Troelsen fandt ud af, da hun i 1998 gav sig i kast med sin ph.d.-afhandling om kemiundervisningen på de danske universiteter.