Den legende organisations historie

Vi er begyndt at lege med magten. Det har professor Niels Åkerstrøm Andersen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS skrevet bogen Legende magt om. Her præsenterer han os for tre typer af lege, der er opstået i tre på hinanden følgende historiske faser.

Det legende menneske nøjes ikke med at husere i familiens skød med en gang ludo, Trivial Pursuit eller Matador. Også uden for hjemmet, i virksomheder og organisationer, har legen gjort sit indtog.