Asterisk 9

Vi hører sammen

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Mellem frihed og faste rammer

Befinder børn sig bedst i faste rammer? Trives de med selvbestemmelse og frie valg? Hvis vi skal besvare sådanne spørgsmål, må vi se på, hvordan børn reelt har det i skole og institutioner, og hvad børn vil med disse steder. Pædagogikken skyder i blinde, hvis ikke vi kender til børns rationaler, siger adjunkt Pernille Hviid fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet, der her fortæller om faren ved at lade børn bestemme selv.

Læs artikel

Må man danse moderne i skolen?

Nutidens børn har stadig brug for dannelse. Ikke af den gammeldags slags, men en dannelse, der tager udgangspunkt i, at det individuelle og det fælles er to sider af samme sag ? nemlig det sociale. Ph.d.-stipendiat Lotte Broe, Institut for pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, ser dansen som et tilbud om en moderne æstetisk og sanselig dannelse.

Læs artikel

Pædagoger under forandringspres

Et stigende pres på pædagoger er, at de over for omverdenen skal vise og dokumentere, at deres arbejde har en klar betydning, siger Peter Ø. Andersen, lektor ved Institut for pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet. Men det kan være en vanskelig opgave, for der er langt fra teori til praksis.

Læs artikel

Reformpædagogikkens endeligt?

Reformpædagogik har måske nok spillet en rolle som refleksionskategori i pædagogikken, så længe undervisningen blev udøvet med autoritet og disciplin, og så længe terperi og elevpassivitet var dagens orden, men i dagens skole og uddannelsessystem synes den på grund af sin refleksagtige karakter ikke at kunne levere relevant information, ja, den synes ligefrem at stå i vejen for
reflekterede pædagogiske overvejelser over opdragelse, undervisning og læring.

Læs artikel

Afdannelse

En ny gymnasiereform er undervejs, og gymnasierektorerne har derfor foreslået et nyt fag: Kulturfag. Ifølge lektor Anne-Marie Eggert Olsen fra Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet risikerer rektorernes forslag om et kulturfag at afdanne eleverne yderligere.

Læs artikel

Fra kontrakt til pagt - fra pligt til kald

Du skal udvikle dig personligt gennem dit job. Hvis du ikke har andre ambitioner end bare at passe dit arbejde, så vil du sikkert heller ikke noget med dit liv, og så må du hellere finde et andet sted at være. Virksomheden leder nemlig ikke kun efter den gode medarbejder. Den vil have det gode menneske. Interview med Kirsten Marie Bovbjerg, forfatter til bogen `Følsomhedens etik´ og adjunkt ved Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Englekøn

Engle har ikke et bestemt køn. Mennesker har. Menneskets krop giver os syn for sagn, og viser os den nøgne sandhed om det enkelte menneskes køn. Og dog. Professor, dr. phil. Dorte Marie Søndergaard fra Institut for pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet sår tvivl om det kun er engles køn, det er svært at bestemme entydigt, og om det er så frugtbart at ville bestemme sig for sande måder at være hanlig eller hunlig på.

Læs artikel

Køn og etnicitet er, hvad man gør det til

Hverken køn eller etnicitet er stabile kategorier, der kan forstås uden sin kontekst. Det er tværtimod noget, man ?gør? hele tiden i forhold til omgivelserne. Det er en af pointerne i ph.d.-afhandlingen ?Etnicitet, køn og skoleliv?, som adjunkt, cand. psych. Dorthe Staunæs, Institut for pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, netop har indleveret.

Læs artikel