Asterisk 6

Tilfældig uddannelse

Af rektor Lars-Henrik Schmidt

Læs artikel

Den demokratiske samtale skal foregå på dansk

Af Claus Holm

Marianne Jelved, formand og uddannelsespolitisk ordfører for Det Radikale Venstre, mener, at alle danske borgere skal have lige mulighed for at deltage i den demokratiske samtale på dansk. Derfor skal danskkundskaberne styrkes.

Læs artikel

Faglighed og danskhed. To sider af samme sag?

Af Claus Holm

Behovet for en styrket faglighed handler om, at eleverne bliver bedre i sammenligning og konkurrence med elever fra andre lande. Men ifølge uddannelses- og kulturpolitisk ordfører Louise Frevert fra Dansk Folkeparti bør en styrket faglighed også styrke danskheden.

Læs artikel

Værker og værdier

Af Claus Holm

Engang var det en selvfølge, at en gymnasielev skulle læse de klassiske litterære værker. Men ifølge lektor Hans Hauge fra Nordisk Institut ved Aarhus Universitet er staten slet ikke interesseret i en national dansk dannelse længere. Er det så eleverne, der bestemmer, hvad der skal undervises i? Bliver det ikke det rene pop?

Læs artikel

Det flerkulturelle Danmark og identitetspolitik i det danske uddannelsessystem

Af Forskningsadjunkt, ph.d. Claus Haas, Institut for curriculumforskning ved DPU

Det danske skole- og uddannelsessystems identitetspolitiske og demokratiske rolle i det flerkulturelle Danmark og Europa ligger ubearbejdet hen. Netop dette burde være et centralt pædagogisk og didaktisk forsknings- og refleksionsfelt. Og da især på Danmarks Pædagogiske Universitet mener ph.d. og forskningsadjunkt Claus Haas, Institut for curriculumforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Sundhed i børneperspektiv

Af Steen Bruun Jensen

Hvordan trives dagens børn og unge? Hvad synes de selv? Det er emnet for en kvalitativ undersøgelse, som ph.d., lektor Bente Jensen fra Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet har lavet. Hun efterlyser et bredere sundhedsbegreb i forebyggelsen.

Læs artikel

Den naive tro på computeren

Af Steen Bruun Jensen

Indtil videre er computeren i undervisningen først og fremmest blevet brugt til at sætte strøm til de teknologier, der i forvejen findes i pennalhuset, siger ph.d. og adjunkt Helle Mathiasen, Institut for pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Ét er muligheder - noget andet er praksis

Af Steen Bruun Jensen

Der er simpelthen et misforhold mellem computerkonferencemediets principielle fordele og de relativt få faglige diskussioner, der i praksis kører i mediet, siger ph.d. og adjunkt Pernille Rattleff, Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Hun savner grundigere undersøgelser af, hvilket læringspotentiale IT reelt har.

Læs artikel

Det pjattede ph.d.-forsvar

Af Claus Holm

En forskeruddannelse slutter med den studerendes offentlige forsvar af sin afhandling, ph.d.-afhandlingen. Ifølge professor, dr. phil. Hans-Jørgen Schanz fra Institut for idéhistorie ved Aarhus Universitet er der en tiltagende tendens til, at forsvarshandlingen bliver en pjattet lykønskning af den studerende.

Læs artikel

Erfaringsbaseret læring og begrebet erfaring

Af Peter Jarvis

Professor Peter Jarvis fra University of Surrey i England forelæste om erfaringsbaseret læring ved et semesterstartsarrangement på Danmarks Pædagogiske Universitet den 2. september. I denne artikel udforsker han erfaringen og dens forhold til tid og læring.

Læs artikel