Asterisk 4

Den pigelige skole

Af rektor Lars-Henrik Schmidt

Læs artikel

Lyst til at gøre, hvad man skal

Af Steen Nepper Larsen

I Howard Gardners dannelsestænkning er der plads til det unikke menneske. De menneskelige potentialer er ikke demokratisk fordelt, men alle må vi stræbe efter at forbedre os og stille vores evner i det godes tjeneste. Interview med den amerikanske udviklingspsykolog.

Læs artikel

Den virkelige dannelse er dannelsen til verdensborger

Af Steen Nepper Larsen

Interview: Filosoffen Peter Kemp fastholder et normativt dannelsesbegreb og vil bruge de næste fem år på at give visionen om den kosmopolitiske verdensborger kød på kroppen.

Læs artikel

Dannelse er mere end uddannelse

Af Af cand.mag., ekstern lektor og kritiker Steen Nepper Larsen

Bevæbnet med lidt af arven fra Salmonsen, Kant, Humboldt og Hegel har forfatteren ladet sig friste til at forsøge at skitsere et aktuelt og normativt dannelsesbegreb.

Læs artikel

Faglighed i saglighedens tjeneste

Af Claus Holm

Vore dages eksperter risikerer at blive fattige fagidioter, der ikke ser verden, men kun sit eget faglige billede af den. Svaret er dog ikke mindre faglighed, men bedre faglighed, og det er et spørgsmål om saglighed, mener docent, D.Phil Hans Fink.

Lær artikel

Læreren behøver ikke at kunne alt

Af Steen Bruun Jensen

Børn og unge har et stort medieforbrug i fritiden. Det giver dem mange kompetencer. Men det er ikke altid, der er brug for dem i skolen. Måske fordi lærerne har svært ved at acceptere en rolle, hvor det ikke nødvendigvis er dem, derved bedst. Men de nye medier gør det nødvendigt at tænke børn og skole på en anden måde, mener forskningsprogramlederog ph.d. Birgitte Holm Sørensen.

Læs artikel

Fra Bastian til Bourdieu

Af forskningslektor, dr.pæd. Birgitte Tufte, Danmarks Pædagogiske Universitet

Der er tilsyneladende en rød tråd i mine mange års læsning - set i et lærings- og udviklingsperspektiv. Fra en skræk-pædagogik, styret af kæft, trit og retning-holdninger til børn, til skønlitterære og faglige bøger, der beskæftiger sig med demokrati og ligeværd uanset menneskers hudfarve, køn og sociale tilhørsforhold.

Læs artikel

Uspiselig matematik

Af Claus Holm

Folkeskolelærernes matematikkundskaber er for ringe. Lektor Carl Winsløw forklarer, hvorfor der er behov for at nytænke en matematisk kernefaglighed i læreruddannelsen og i folkeskolen.

Læs artikel

Hjem kære hjem

Af Mette-Line Thorup

Aldrig har forældre og børn befundet sig så meget tid væk fra hjemmet. Og samtidig er hjemmet blevet mere og mere helligt. Hvordan hænger det sammen, og kan man føle sig hjemme flere steder? 24 børn har taget billeder af deres hjem til et forskningsprojekt. Interview med ph.d.-stipendiat Ida Wentzel Winther.

Læs artikel