Asterisk 3

Otium est pulvinar diaboli

Af rektor Lars-Henrik Schmidt

Læs artikel

Vejen tilbage til livet

Af Mikkel Hvid

Solhaven arbejder pædagogisk med unge, som andre opfatter som uanbringelige og uforbederlige. En præsentation af en berømt og berygtet institution.

Læs artikel

Anbragte unge lærer ikke det, de har brug for

Af Mikkel Hvid

Dansk socialpædagogik domineres af to pædagogiske tendenser, men ingen af dem tager udgangspunkt i de kompetencekrav, der stilles til unge i det moderne samfund. Interview med lektor Inge M. Bryderup.

Læs artikel

Formynderdiskussionen er out-dated

Af Claus Holm

Filosofisk vejledning. Begreberne autoritær og anti-autoritær pædagogik knytter sig til et forældet begrebsbrug, som vi kender fra 1970'ernes pædagogiske diskussioner. Det mener cand. mag. og videnskabelig medarbejder Finn Thorbjørn Hansen.

Læs artikel

Etiske omsorgsadvokater

Af Claus Holm

Advokatorisk etik. Børn har behov for advokater, der kan drage omsorg for deres interesser. Og hvis advokaterne lytter til børnenes fornuft, så undgår de at blive formyndere. Interview med ph.d. Lis Nielsen.

Læs artikel

Kommentar: Kvalmegrænsen 

Af forskningsassistent Jens Bruun

Danske unge har en grundlæggende solidarisk indstilling med fattige i andre lande, og en udbredt bekymring for klimaproblemer, fattigdom og krig, men nu skal de åbenbart til at lære noget andet i livets skole. De skal lære, hvad der betaler sig.

Læs artikel

Læreren er gartner i et beskyttende drivhus

Af Peter Sloterdijk

Mennesker ville klare sig meget bedre, hvis de kunne udligne deres manglende evne til at være dyr. Men det kan de ikke, og derfor er lærerens unaturlige arbejde at gøre en dyd ud af menneskets udyriskhed og søge at modne mennesker til et socialt og individuelt liv i et kuvøseliv i skolen. Sådan siger den tyske filosof Peter Sloterdijk i et foredrag om dannelse.

Læs artikel

Mennesker har brug for opdragere

Af Steen Nepper Larsen Den tyske filosof Peter Sloterdijk mener, at vi kun bliver mennesker, hvis vi har en almen dannelses- og formgivningstanke. Dannelse er et nødvendigt formynderi - nødvendigt for overhovedet at blive et menneske, der kan føre et selvstændigt liv, siger han om dannelse som sfærebyggende eksistens.

Læs artikel

Uddannelse er ikke en hyldevare

Af Steen Bruun Jensen

Hvorfor er det institutionerne, der skal bestemme, hvordan vores uddannelser skal se ud? Studieleder, dr.pæd. Søren Ehlers, der arbejder med Danmarks Pædagogiske Universitets masteruddannelser, mener, at den nye måde at skabe relevante uddannelser på er at spørge det enkelte menneske, hvad det har behov for.

Læs artikel

Bøger: Descartes' metode

Af Hans Siggaard Jensen, forskningsdirektør, Learning Lab Denmark

Descartes er stadig på dagsordenen. Store fejltagelser er ofte vigtigere end store opdagelser.

Læs artikel

Maden fortæller historier

Af Steen Bruun Jensen

Maden taler sit eget sprog, som man skal lære at forstå. Og det er ikke klaret med få timers hjemkundskab i folkeskolen. Interview med ph.d.-stipendiat Helle Brønnum Carlsen.

Læs artikel

We are family

Af ph.d.-stipendiat Ida Wentzel Winther

Vi har haft tradition for at tænke arbejde og familie, arbejde og fritid, arbejdsgiver og arbejdstager som bærende modsætningspar. Denne tradition er i opbrud.

Læs artikel