Asterisk 21

Fri os for de frisattes friheder

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs artikel

Alt det private

På revalideringscentre foregår en inderliggørelse og psykologisering af klienternes sociale problemer. I stedet for en fysisk arbejdsprøvning presses klienterne til at erkende psykologiske kriser. Asterisk har interviewet sociologen Nanna Mik-Meyer.

Læs artikel

En hektisk ligegyldighed

Det sociale arbejde har ændret karakter. Omsorg og tilstedeværelse er blevet presset af 'management-bølgen', siger lektor Jesper Holst fra Institut for pædagogisk psykologi ved DPU. Han har svært ved at se formålet med, at medarbejderne skal dokumentere alting. Brugerne bliver til tekst, og socialpædagogerne har mindre tid til hver bruger.

Læs artikel

Stedfortrædende instans

Hvad er bedst familiepleje eller institution? På baggrund af enkelttilfælde sker der en løbende lidenskabelig dæmonisering eller heroisering af socialpædagogiske foranstaltninger. Lektor Niels Rosendal Jensen fra forskningsenheden i socialpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet efterlyser en mere fordomsfri nøgternhed.

Læs artikel

Om respekten

Respekten skal gøres respektabel igen, siger rektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Lars-Henrik Schmidt, der er aktuel med ny bog med titlen 'Om respekten'. Ifølge Lars-Henrik Schmidt er forargelse og evnen til at beundre blandt de pædagogiske redskaber, der skal tages i brug.

Læs artikel

Ét folk, én skole, 93 sprog

Hvordan indretter man et skolesystem i et land med 93 forskellige sprog? I Nepal bliver der undervist på ét sprog, nemlig nepalesisk, men omkostningerne er høje for de elever, som ikke har sproget som modersmål, viser en ny ph.d.-afhandling fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Her er mit liv

Private hjemmesider er en paradoksal hybrid mellem noget offentligt og privat, globalt og lokalt, nyskabende og velkendt. Tyske Susanne Regener, nytiltrådt gæsteprofessor i visuel kultur ved Danmarks Pædagogiske Universitet, har forsket i private hjemmesider. Vi bad hende om at kigge på en tilfældig hjemmeside.

Læs artikel

Empowerment som frihedsgode

Forholdet mellem leder og medarbejder bliver stadig mere personligt og følelsesmæssigt involverende. Men kan man lede en virksomhed med følelser? Asterisk har talt med sociolog Poul Poder, forfatter til ph.d.-afhandlingen ?Magtens følelser og følelsernes magt: At håndtere følelser under organisationsforandring?.

Læs artikel