Asterisk 20

Den grimme ællings svanesang

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs artikel

Repetitio mater studiorum est

Repetition er indlæringens moder, og test af paratviden kan motivere den enkelte elev. Men fremtidens prøveformer skal teste et langt bredere kompetencebegreb uden at tabe undervisningens læringsmål af syne, siger lektor Michael Søgaard Larsen fra DPU. Han anbefaler en vifte af prøveformer, der tester ud fra forskellige dimensioner og kompleksitetsgrader.

Læs artikel

Kære logbog ...

Nogle ser en notesbog og en blyant. Andre en avanceret teknologi til bemestring af selvrefleksion og selvfremstilling. Lektor John Krejsler ser det sidste og spår, at logbogen bliver fremtidens evalueringsredskab.

Læs artikel

Beviset på det du kan

Danmark skal have et nationalt system til vurdering af folks faktiske kompetencer. Et bevis på kompetencer, de har erhvervet sig i deres fritid og på arbejdsmarkedet. Systemet har eksisteret i årevis i lande som USA, Frankrig og England. I Danmark er det et brud på uddannelsesstedernes monopol på udstedelse af eksamensbeviser.

Læs artikel

Medborgerskab som nøgle

Der er ingen grund til at tro, at demokrati er noget, der opstår spontant, når folk mødes. Demokrati bygger på normer, som skal udbredes. Citizenship education tager udgangspunkt i det basale pædagogiske spørgsmål: Hvordan lære at leve sammen, skriver Ove Korsgaard fra Institut for pædagogisk filosofi.

Læs artikel

Samfundsansvar pynter på CV'et

Du behøver ikke længere skjule din fortid som frivillig i en græsrodsbevægelse, når du søger job. Tværtimod. Flere og flere virksomheder går efter ansøgere, der kan dokumentere samfundsansvar.

Læs artikel

Learning by leaving

I Europa rejser mere end 185.000 unge mennesker årligt på praktikophold i udlandet. De kommende år ventes det tal at stige med 400 procent. Som den første nogensinde satte ph.d.-studerende Søren Kristensen sig for at undersøge, hvad praktik i udlandet egentlig betyder for unges læring.

Læs artikel

Jagten på den kloge globaliseringsstrategi

Den kloge globaliseringsstrategi har fået et navn: Livslang læring. Men er strategien klog, når den fører til et polariseret arbejdsmarked? Og hvem skal betale for at dygtiggøre folk gennem hele livet? Asterisk har talt med professor Andy Green fra University of London.

Læs artikel