Asterisk 2

Det glædesløse samfund

Af rektor Lars-Henrik Schmidt

Læs artikel

Politik uden grænser

Af Steen Bruun Jensen

Voldspsykopati eller sundt politisk engagement? Hvad er baggrunden for de voldsomme aktionsformer, vi har set ved de seneste års topmøder?

Læs artikel

Idealet om elevens selvbestemmelse

Af Claus Holm

Ansvar for egen læring, selvevaluering, udgangspunkt i den enkelte elev, differentieret undervisning? Opremsningen af beslægtede udtryk kan fortsætte, men det er der ingen grund til. De peger alle på, at læreren er konfronteret med et krav om at tage hensyn til den enkelte elevs personlige udvikling. Krav, der betyder, at læreren skal bestemme mindre over eleverne, og at eleverne skal bestemme mere over sig selv - eller?

Læs artikel

Frøer og tudser - om brugen af lykkepiller

Af rektor Lars-Henrik Schmidt og sekretariatschef Claus Holm, Danmarks Pædagogiske Universitet

Eksperter vurderer, at der går 200.000-300.000 mennesker med depression omkring i det danske samfund. Det kan ikke være tilfældet. Det påståede høje antal skyldes en vilje til at forveksle almindelig nedtrykthed med sygdommen depression.

Læs artikel

God ledelse giver god plads

Af Steen Bruun Jensen

Vi har et samfund, der bliver mere og mere polycentrisk og svært at kontrollere, samtidig med at de ledelsesmæssige tiltag er de samme, som de altid har været. Vi må formulere nye krav til fremtidens ledere.

Læs artikel

Hvilken kultur taler vi om?

Af Steen Bruun Jensen

Identitetsforvirring. Den kultur, som skolebiblioteket skal formidle, er ikke længere helt entydig, så hvor er skolebiblioteket på vej hen? Det skal en ny undersøgelse blandt skolebibliotekarer være med til at afdække.

Læs artikel

LEARNING LAB DENMARK er flyttet ind på DPU

Læs artikel

Der er jo grund til at være bange

Af Steen Bruun Jensen

Hvad kan man som forælder gøre for, at ens barn ikke bliver bange for noget, der kan være ganske gode grunde til at blive bange for?

Læs artikel

Nagasakis klokker

Af Carl Winsløw, lektor ved DPU

Enhver tid har sine bøger, og de fleste bøger har deres tid ? både når det gælder forskellige tider og sider af livet og når det gælder forskellige tider i løbet af en dag.

Læs artikel

Konsulent eller forsker 

Af Jørgen Øllgaard

Danmarks Pædagogiske Universitets forskningsøkonomi er et stykke moderne forskningspolitik: Der stilles stigende krav til det moderne universitet om at tjene penge ude i byen på rekvirerede opgaver, fondspenge og sponsorer. Men budgetforventningerne opfyldes kun trekvart, og det sætter systemet under pres - og åbner op for nogle uheldige scenarier for DPU's forskningstrategi og for forskerne.

Læs artikel