Asterisk 17

Oplysning til vedkommende

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs artikel

»Rummelige? Jamen, selvfølgelig er vi det«

Når skoler bliver spurgt, om de giver plads til elever med særlige behov, svarer de fleste, at det gør de naturligvis. Men samtidig stiger antallet af elever på landsplan, som henvises til specialundervisning. En dansk version af den engelske håndbog 'Index for Inclusion' kan hjælpe skoler med at blive mere inkluderende. Ikke kun i deres selvforståelse. Men også i virkeligheden.

Læs artikel

Den elegante afvisning

Daginstitutionens højeste mål er at lære børnene at være sammen. Men nogle gange har man bare lyst til at være sig selv, og det kræver, at man behersker den elegante afvisning, siger lektor Eva Gulløv.

Læs artikel

Stilstand i rasende fart

Tiden er ved at løbe af med os, mener den norske professor i socialantropologi Thomas Hylland Eriksen, der blandt andet anbefaler, at vi får lavet en tidspolitik.

Læs artikel

Det gode liv, sat i system

Vækstens pris i form af sociale opløsningstendenser, stigende kriminalitet, familier der går fra hinanden, forsikringspræmien for at isolere sig fra risici med privat sygesikring og privatskoler ? alle de skjulte omkostninger for mennesker og miljø ? burde tælle med i et mål, hvis dette udgør målrammen for politikken i et samfund. ?Hvad koster fremskridt?? synes at være et spørgsmål, vi burde have en systematisk måling af.

Læs artikel

Passende original

I 1968 skrev alle gymnasieelever dansk stil på samme måde. I 2001 er danske stile mere forskellige. Men de er ens i deres vilje til at være forskellige. Ny ph.d.-afhandling sætter fokus på originalitetsfordringen til det skriftlige arbejde i gymnasiet.

Læs artikel

Præsten og majoren forstyrrer Immanuel Kants gravfred, men hvad gør presserådgiveren?

Nu om dage hylder vi filosoffen Immanuel Kants tanke om ytringsfrihed i det offentlige og lydighed i embedet. Men ifølge tidligere presserådgiver og mag.art.i filosofi Henrik Gade Jensen tør mange af os ikke tage Kants tanker tilstrækkeligt alvorligt. Læs her hvem han mener, de feje er.

Læs artikel

Snobber graver grøfter dybere

Den dybe grøft mellem teori og praksis inden for de videregående uddannelser forhindrer et godt samarbejde mellem teori- og praktiksteder. Professor i filosofi Anders Lindseth fra Norge forsøger at stoppe grøftegraveriet ved at organisere videregående uddannelse på en ny og usnobbet måde.

Læs artikel

Læs !les Läs

Svenske børn læser flere bøger i deres fritid end danske. Men der er ingen grund til at gå i panik. Danske børn læser fortsat lige så meget som for 10 år siden, trods konkurrencen fra billedmedierne. Undersøgelse fra Center for Børnelitteratur peger på, hvordan børns læselyst kan fremmes.

Læs artikel