Asterisk 15

Nedsat beundringsevne 

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs artikel

Behøver man brænde broerne?

»Tag en uddannelse, få et arbejde, stift familie og læg de dårlige vaner bag dig.« Sådan lyder anbefalingerne til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der ønsker at bryde marginaliseringen. Adjunkt Line Lerche Mørck har over et par år fulgt to unge, der gjorde, som de fik besked på, og begyndte på teknisk skole. De mødte alt andet end åbne arme.

Læs artikel

Nederst i hierarkiet

Trods øget velfærd og lige adgang til uddannelse er marginalisering fortsat et betydeligt problem i Danmark. I individualitetens tidsalder rammer marginaliseringen grupper, der ikke kan gribe de chancer, samfundet stiller til rådighed, fortæller Bente Jensen.
Hun deltager i forskningsprogrammet om Social Arv og skal undersøge marginalisering i daginstitutioner.

Læs artikel

Glimt af fremtidens skole 

På to sjællandske skoler har man gjort sig store anstrengelser for at få bygninger og pædagogik til at spille sammen. Lektor Søren Nagbøl fra Danmarks Pædagogiske Universitet har med sit kamera forsøgt at fange stedets ånd i det, der kunne blive fremtidens skole.

Læs artikel

Rum og pædagogik, krop og bevægelse

Kan en skolebygning være imødekommende? Råber gange på at blive løbet i? Og kan et klasseværelse invitere til gruppearbejde? Et nyt forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitet skal undersøge sammenhængen mellem krop, rum, bevægelse og pædagogik.

Læs artikel

Den glemte pædagogiske filosof 

Pædagogikforskeren Knud Grue-Sørensen fyldte forleden 100 år. Da han døde i 1992 blev det stort set forbigået af den bredere pædagogiske fagkreds. Samtiden havde for længst bevæget sig over i en skolepædagogik, der mente at kunne undvære en pædagogisk filosofisk kritik. Af Alexander von Oettingen.

Læs artikel

En lærer in memoriam

»I erindringen står han for mig som en god lærer, ven og kollega, en skarpsindig analytiker og en fuldstændig fagligt ubestikkelig klippe, for hvem politisk korrekthed, opportunisme og medløberi var ukendte begreber.« Thyge Winther-Jensen om Knud Grue-Sørensen. 

Læs artikel

Darwinisme på arbejdspladsen 

Projektarbejdsformen vinder frem på de danske arbejdspladser. I kampen om at komme med på det gode projekt er det ikke nok at være dygtig. Du skal også passe ind.

Læs artikel

Pli og passendehed

Du bliver ikke en god skoleelev, bare fordi du er dygtig og sætter dig godt ind i skolens regler og handler efter dem. Det er endnu vigtigere, at du har sans for det spil, som skolelivet også er. Du må udvise pli. Elevpli.

Læs artikel

Farefuld forvandling

Viden skal være innovativ og anvendelig. Sådan lader de nye krav til universiteternes forskning sig sammenfatte. Idéhistoriker og lektor Jens Erik Kristensen, Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, mener, at viljen til sand og bedre viden er truet.

Læs artikel

Mellem nytteværdi og nonsens

Skal man sige nydanskere, etnisk minoriserede personer eller etnisk racialiserede? Hedder det mand og kvinde eller maskulint og feminint kropsmærkede personer? Ord og begreber bestemmer, hvordan vi tænker og opfatter vores omverden. Konference skal belyse dilemmaet mellem forskningens integritet, retten til at bruge svære begreber, og hvornår det bliver elitært nonsens.

Læs artikel