Asterisk 11

Slagfærdighedens endeligt

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs artikel

Ordet skal bruges som sværd

Hvis konflikter og ufred trives i et miljø præget af uvidenhed, må uddannelse være forudsætningen for øget fred. Men så enkelt forholder det sig ikke, siger lektor Ove Korsgaard fra Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Fred og uddannelse er ikke entydige størrelser, og den sondring har moderne pædagogik ikke taget højde for.

Læs artikel

Grænseløs pædagogik

Mindre pædagogogik skal der til - ikke mere. Og færre grænser frem for flere. Sådan kan vi undgå mange konflikter mellem børn og voksne, mener seminarielektor Erik Sigsgaard fra Højvangseminariet.

Læs artikel

Ej blot til lyst

Elever skal være aktive medspillere, ikke passive tilskuere. Mere elevdeltagelse, fælles ansvar og klare linjer er vejen frem, mener professor Peter Harder fra Institut for Engelsk på Københavns Universitet.

Læs artikel

At formå at leve som mig og sig selv

I dette eksklusive interview med den franske filosof Paul Ricæur blev det nødvendigt at tale engelsk om et magnetiserende, uoversætteligt, tysk begreb: `Bildung´, som vi på dansk kalder dannelse. `Bildung´ er et potentiale, der udfoldes konfliktuelt og aldrig finder én fast form.

Læs artikel

Kreativitet er vigtigere end kompetence

Kommentar af professor Feiwel Kupferberg, Institut for pædagogisk sociologi, DPU Kompetencebegrebet er et levn fra industrisamfundet. Derfor skulle vi hellere tale om kreativetet, mener professor Feiwel Kupferberg fra Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Dømt til fri selvdannelse

Realiser dig selv! Sådan lyder et motto for den moderne selvdannelse, der har afløst den traditionelle idé om almendannelse som ledestjerne. Selvdannelse er frihed til at selv at definere sin egen dannelsesvej, ikke andres, ikke den almene, men lige netop din. Ifølge idéhistoriker og ph.d. Lars Geer Hammershøj er vi mere frie til at danne os selv end nogensinde før, men også belastet af den store friheds skyggesider som fjernsynsnarkomani, anoreksi, narcissisme og ensomhed.

Læs artikel

Man må ville noget

Etnologen Thomas Højrup pointerer, at dannelse opstår i mødet med det fremmede. Et folk er en kollektiv vilje i verden, der formår at opretholde vedvarende dannelsesprocesser, som kan imødegå blind etnocentrisk selvgodhed. Det er den afgørende udfordring til Danmark i dag.

Læs artikel

Genstandenes orden

Verden er fuld af genstande, men der er ingen samlet videnskab, der beskæftiger sig med dem. Daniel Miller kom til Danmarks Pædagogiske Universitet for at fortælle om sin forskning i materiel kultur.

Læs artikel