Asterisk 10

At lære forgæves

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel

Når livet bare bliver ved og ved og ved

Vi lever længere og længere. Ikke alene bliver vi stadigt ældre, der findes flere og flere eksempler på mennesker, der sætter nye rekorder i kunsten at holde sig i live. I takt med, at vores kultur og teknologi højner standarden for ældres livskvalitet, bliver vi mere robuste, forklarer Bernard Jeune, der er læge og leder af Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet. Men hvad sker der, når alder ikke længere er en hindring?

Læs artikel

Der er et liv efter arbejdslivet

Begrebet livslang læring skal tages bogstaveligt og også gælde livet efter arbejdslivet. Det mener Kurt Wissendorf Møller, der blandt andet er forfatter til flere bøger om ældrepædagogik. Men først er der et par barrierer, der skal fjernes.

Læs artikel

Døren kan ikke lukkes igen

Det grå guld smuldrer. Virksomhederne magter ikke at fastholde de ældre medarbejdere - og politikerne tør ikke tvinge dem. Hvis udviklingen i ældrepuklen fortsætter de kommende år, vil det få alvorlige konsekvenser for velfærdsstatens serviceniveau. Asterisk har talt med en række forskere om forklaringen på seniorernes tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Læs artikel

Frivillighedens pris

Der er bred politisk enighed om, at frivillige besøgsvenner er et glimrende tilbud til ensomme ældre, der trænger til at tale med et andet menneske. Men besøgstjenester har store begrænsninger og kan ikke erstatte hjemmehjælpere. Frivilligheden skaber nemlig et ulige forhold, fordi de ældre ikke har samme rettigheder som over for en hjemmehjælper,
advarer adjunkt, ph.d. Anders la Cour fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi fra Handelshøjskolen i København.

Læs artikel

Om vidensformidling, fortællinger og hemmelige vidensteknologier

Formidling er en kunst. Det er ikke nemt, og det er tidskrævende. Derfor skal der sættes tid af til formidling, så denne opgave meriterer lige som forskningen gør i dag. Det er nødvendigt! Ikke kun for at vi skal opfylde universitetslovens krav. Det er også nødvendigt, hvis vi vil bryde det hemmelighedskræmmeri, der har været omkring de mange indsigter, humanistiske forskere har frembragt.

Lær artikel

Dannelse og refleksivitet

Den tyske professor i pædagogik, Thomas Ziehe, gæster Danmark og DPU i maj måned. I dette telefoninterview advarer han imod tomme pædagogiske buzz-words, mens han genfortolker dannelsestanken og slår til lyd for, at det moderne menneske må lære decentreringens og refleksivitetens vanskelige kunst.

Læs artikel

Autenticitet på dagsordenen

Den professionelle lærerperson kræver ikke en særlig personlighed, men at læreren er troværdig og brænder for et fagligt indhold. Autenticitet er kernen i den professionelle lærerkompetence, mener Per Fibæk Laursen, nytiltrådt professor ved Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Læs artikel