Nye bøger modtaget på redaktionen

SMÅBØRNSPÆDAGOGIK 1960-2020

Stig Broström

Frydenlund

Bogen tegner et billede af småbørnspædagogikken fra 1960 til 2020. Forfatteren belyser de væsentlige udforinger og forandringer, som pædagogikken er blevet udsat for i de sidste seks årtier, hvor daginstitutionen har bevæget sig fra at være et sted med forebyggende omsorg for de få til dynamiske lege- og læringsmiljøer for så at sige alle børn. Stig Broström, der har været med hele vejen, fortæller ud fra sit eget perspektiv om de teoretiske og ideologiske kampe, der udspillede sig gennem alle årene.

SMÅBØRNSPÆDAGOGIK 1960-2020

Stig Broström

Frydenlund

Bogen tegner et billede af småbørnspædagogikken fra 1960 til 2020. Forfatteren belyser de væsentlige udforinger og forandringer, som pædagogikken er blevet udsat for i de sidste seks årtier, hvor daginstitutionen har bevæget sig fra at være et sted med forebyggende omsorg for de få til dynamiske lege- og læringsmiljøer for så at sige alle børn. Stig Broström, der har været med hele vejen, fortæller ud fra sit eget perspektiv om de teoretiske og ideologiske kampe, der udspillede sig gennem alle årene.

NATUROPLEVELSER I NATURFAGSUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLEN

Theresa Schilhab

Aarhus Universitetsforlag

Denne e-bog er en del af DPU’s og Nationalt Center for Skoleforsknings e-bogsserie Pædagogisk indblik, der består af korte e-bøger med oversigter over dansk, skandinavisk og international forskningsviden om aktuelle temaer inden for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Denne nye forskningsoversigt omhandler de didaktiske og pædagogiske gevinster, der kan være ved at bruge naturoplevelser i grundskolens naturfagsundervisning. Forskningsoversigten udkommer sammen med konkrete forslag til undervisningsforløb med naturoplevelser.

 

NATUROPLEVELSER I NATURFAGSUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLEN

Theresa Schilhab

Aarhus Universitetsforlag

Denne e-bog er en del af DPU’s og Nationalt Center for Skoleforsknings e-bogsserie Pædagogisk indblik, der består af korte e-bøger med oversigter over dansk, skandinavisk og international forskningsviden om aktuelle temaer inden for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Denne nye forskningsoversigt omhandler de didaktiske og pædagogiske gevinster, der kan være ved at bruge naturoplevelser i grundskolens naturfagsundervisning. Forskningsoversigten udkommer sammen med konkrete forslag til undervisningsforløb med naturoplevelser.

 

PROFESSIONSPSYKOLOGI

Kari Kragh Blume Dahl (red.)

Aarhus Universitetsforlag

Indtil nu er de professionsuddannede ofte med et sociologisk blik blevet fremstillet som en nærmest ensartet gruppe, der skulle leve op til nogle bestemte samfundsmæssige krav. Med et psykologisk blik kan vi i stedet forstå dem som personer og professionalisme som et komplekst psykologisk fænomen ved at fokusere på blandt andet relationer, professionsetik, anerkendelse, autenticitet, organisering og praksis. Med perspektiver fra fagområder som psykologi, pædagogik, filosofi og sociologi giver bogens 18 forfattere deres bud på, hvad professionspsykologi er. Og de undersøger, hvad professionspsykologi kan bruges til af såvel professionelle og forskere som undervisere og studerende, når vi skal forstå psykologiens og det personliges betydning i det professionelle virke.

PROFESSIONSPSYKOLOGI

Kari Kragh Blume Dahl (red.)

Aarhus Universitetsforlag

Indtil nu er de professionsuddannede ofte med et sociologisk blik blevet fremstillet som en nærmest ensartet gruppe, der skulle leve op til nogle bestemte samfundsmæssige krav. Med et psykologisk blik kan vi i stedet forstå dem som personer og professionalisme som et komplekst psykologisk fænomen ved at fokusere på blandt andet relationer, professionsetik, anerkendelse, autenticitet, organisering og praksis. Med perspektiver fra fagområder som psykologi, pædagogik, filosofi og sociologi giver bogens 18 forfattere deres bud på, hvad professionspsykologi er. Og de undersøger, hvad professionspsykologi kan bruges til af såvel professionelle og forskere som undervisere og studerende, når vi skal forstå psykologiens og det personliges betydning i det professionelle virke.

THE MAKING OF PLACE AND PEOPLE IN THE DANISH METROPOLIS – A Sociohistory of Copenhagen North West

Christian Sandbjerg Hansen

Routledge

This book investigates the sociohistorical making of place and people in Copenhagen from around 1900 to the present day. Drawing inspiration from Pierre Bourdieu’s sociology of social space and symbolic power, and from Loïc Wacquant’s hypothesis of advanced marginality and territorial stigmatisation, the book explores the genesis and development of the notorious neighbourhood of Copenhagen North West. As an extraordinary place, the North West provides an illustrative case of Danish welfare and urban history that questions the epitome on inclusive Copenhagen.

 

THE MAKING OF PLACE AND PEOPLE IN THE DANISH METROPOLIS – A Sociohistory of Copenhagen North West

Christian Sandbjerg Hansen

Routledge

This book investigates the sociohistorical making of place and people in Copenhagen from around 1900 to the present day. Drawing inspiration from Pierre Bourdieu’s sociology of social space and symbolic power, and from Loïc Wacquant’s hypothesis of advanced marginality and territorial stigmatisation, the book explores the genesis and development of the notorious neighbourhood of Copenhagen North West. As an extraordinary place, the North West provides an illustrative case of Danish welfare and urban history that questions the epitome on inclusive Copenhagen.

 

DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen (red.)

Aarhus Universitetsforlag

Projektorienteret undervisning er en oplagt metode, når elever skal undersøge verden. Men det er en krævende undervisningsform både for lærere og elever, ikke mindst i det digitale klasserum. Digitale teknologier kan understøtte elevernes selvstændige undersøgelser, samarbejde og kreative produktion – men de kan også forstyrre og komplicere læreprocessen, især for usikre elever. I bogen analyserer en række didaktikere, hvordan lærere kan rammesætte projektforløb med it, så alle elever bliver passende udfordret. De ser også på, hvordan skoler kan understøtte en fælles udvikling af en inkluderende digital projektdidaktik.

DIGITAL PROJEKTDIDAKTIK

Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen (red.)

Aarhus Universitetsforlag

Projektorienteret undervisning er en oplagt metode, når elever skal undersøge verden. Men det er en krævende undervisningsform både for lærere og elever, ikke mindst i det digitale klasserum. Digitale teknologier kan understøtte elevernes selvstændige undersøgelser, samarbejde og kreative produktion – men de kan også forstyrre og komplicere læreprocessen, især for usikre elever. I bogen analyserer en række didaktikere, hvordan lærere kan rammesætte projektforløb med it, så alle elever bliver passende udfordret. De ser også på, hvordan skoler kan understøtte en fælles udvikling af en inkluderende digital projektdidaktik.

TRYK PÅ KONTAKTEN – god klassekultur i virtuel undervisning

Ditte Gøricke Jensen og Pernille Hedegaard Bøgh

Frydenlund

Denne bog er tænkt som et inspirationskatalog til at hjælpe undervisere med at skabe tydelige og trygge rammer i deres onlineundervisning. Målet er en god klassekultur, der danner de bedste forudsætninger for både faglig indlæring og gode relationer mellem eleverne. For at engagere eleverne i det digitale rum kræver det, at underviseren ved, hvilke praktiske tiltag der hjælper med at skabe en god klassekultur. Trivslen i det digitale klasseværelse er både for eleverne og underviserne – ligesom i den fysiske undervisning – et afgørende udgangspunkt for den faglige succes.

 

TRYK PÅ KONTAKTEN – god klassekultur i virtuel undervisning

Ditte Gøricke Jensen og Pernille Hedegaard Bøgh

Frydenlund

Denne bog er tænkt som et inspirationskatalog til at hjælpe undervisere med at skabe tydelige og trygge rammer i deres onlineundervisning. Målet er en god klassekultur, der danner de bedste forudsætninger for både faglig indlæring og gode relationer mellem eleverne. For at engagere eleverne i det digitale rum kræver det, at underviseren ved, hvilke praktiske tiltag der hjælper med at skabe en god klassekultur. Trivslen i det digitale klasseværelse er både for eleverne og underviserne – ligesom i den fysiske undervisning – et afgørende udgangspunkt for den faglige succes.

 

KORT OG GODT OM PSYKOTERAPI

Esben Hougaard og Ole Karkov Østergård

Dansk Psykologisk Forlag

Hvad er psykoterapi? Hvilke retninger er de mest udbredte? Hvordan virker psykoterapi? Hvordan foregår det i praksis? Bogen kommer rundt om nogle væsentlige aspekter ved psykoterapi. Den fortæller om de mest udbredte retninger, og om hvordan og hvorfor de virker. Den fortæller også om psykoterapi ved forskellige psykiske lidelser, og den giver et indblik i forskningen bag psykoterapien og dens virkningsmekanismer.

KORT OG GODT OM PSYKOTERAPI

Esben Hougaard og Ole Karkov Østergård

Dansk Psykologisk Forlag

Hvad er psykoterapi? Hvilke retninger er de mest udbredte? Hvordan virker psykoterapi? Hvordan foregår det i praksis? Bogen kommer rundt om nogle væsentlige aspekter ved psykoterapi. Den fortæller om de mest udbredte retninger, og om hvordan og hvorfor de virker. Den fortæller også om psykoterapi ved forskellige psykiske lidelser, og den giver et indblik i forskningen bag psykoterapien og dens virkningsmekanismer.

BÆRE- OG VÆREDYGTIGE RUM I SKOLEN

Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup

Dafolo

I denne bog retter forfatterne blikket mod rummets betydning for børns læring og trivsel i skolen. De præsenterer en tilgang, hvor der bevidst tages stilling til de fysiske rammer og rummets didaktik. En bevidst indretning kan være med til at etablere fællesskabende rum, der giver mulighed for fordybelse og tryghed for børnene. Gennem konkrete eksempler og fortællinger fra praksis introducerer forfatterne begreber, rammer og modeller, som pædagogisk personale kan arbejde med for at understøtte læring og trivsel for børnene i skolen.

 

BÆRE- OG VÆREDYGTIGE RUM I SKOLEN

Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup

Dafolo

I denne bog retter forfatterne blikket mod rummets betydning for børns læring og trivsel i skolen. De præsenterer en tilgang, hvor der bevidst tages stilling til de fysiske rammer og rummets didaktik. En bevidst indretning kan være med til at etablere fællesskabende rum, der giver mulighed for fordybelse og tryghed for børnene. Gennem konkrete eksempler og fortællinger fra praksis introducerer forfatterne begreber, rammer og modeller, som pædagogisk personale kan arbejde med for at understøtte læring og trivsel for børnene i skolen.

 

NÅR LÆRINGSRUMMET BLIVER INTERNATIONALT

Karen M. Lauridsen

Frydenlund

Bogen her fortæller om de muligheder, der opstår, når læringsrummet bliver internationalt, og hvordan man skaber det bedste læringsrum – didaktisk set. 'Kan vores lærere undervise på engelsk? Så bliver det ikke et problem at udbyde en uddannelse til internationale studerende.' Det er måske lidt for ofte retningslinjen på de skoler og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at udbyde en international linje eller uddannelse. Men så enkelt er det ikke ifølge forfatteren. Det handler i langt højere grad om, hvad man underviser i, hvordan man gør det, og hvilke læringsmål man har for øje.

NÅR LÆRINGSRUMMET BLIVER INTERNATIONALT

Karen M. Lauridsen

Frydenlund

Bogen her fortæller om de muligheder, der opstår, når læringsrummet bliver internationalt, og hvordan man skaber det bedste læringsrum – didaktisk set. 'Kan vores lærere undervise på engelsk? Så bliver det ikke et problem at udbyde en uddannelse til internationale studerende.' Det er måske lidt for ofte retningslinjen på de skoler og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at udbyde en international linje eller uddannelse. Men så enkelt er det ikke ifølge forfatteren. Det handler i langt højere grad om, hvad man underviser i, hvordan man gør det, og hvilke læringsmål man har for øje.

KONTAKT I PROFESSIONELLE RELATIONER

Helle Alrø, Lise Billund og Sine Marie Herholdt Lomholdt (red.)

Aalborg Universitetsforlag

Denne bog udspringer af et ønske om at sætte fokus på betydningen af mellemmenneskelig kontakt i professionelle relationer. Bogen udspringer også af en bekymring for skismaet mellem på den ene side at vide, at menneskers trivsel og vækst livet igennem er afhængig af, hvad man kan kalde nærende relationer, og på den anden side at erfare, at relationer inden for de professioner og fag, der arbejder med og igennem menneskelig kontakt, i stigende grad synes at blive tømt for ’det nærende’. Bogens kapitler illustrerer på forskellig vis, at selvom kontakten mellem mennesker nok er under pres i professionelle sammenhænge, så findes den dog – også på en nærende, til tider overraskende og livgivende måde.

 

KONTAKT I PROFESSIONELLE RELATIONER

Helle Alrø, Lise Billund og Sine Marie Herholdt Lomholdt (red.)

Aalborg Universitetsforlag

Denne bog udspringer af et ønske om at sætte fokus på betydningen af mellemmenneskelig kontakt i professionelle relationer. Bogen udspringer også af en bekymring for skismaet mellem på den ene side at vide, at menneskers trivsel og vækst livet igennem er afhængig af, hvad man kan kalde nærende relationer, og på den anden side at erfare, at relationer inden for de professioner og fag, der arbejder med og igennem menneskelig kontakt, i stigende grad synes at blive tømt for ’det nærende’. Bogens kapitler illustrerer på forskellig vis, at selvom kontakten mellem mennesker nok er under pres i professionelle sammenhænge, så findes den dog – også på en nærende, til tider overraskende og livgivende måde.

 

SOCIAL LÆRING

Eva Bartram og Mads Rune Dahlstrøm (red.)

Dansk Psykologisk Forlag

Bogen præsenterer en metode til at give de professionelle i skoleverdenen retning og systematik i deres møde med børn med socialkognitive vanskeligheder. Social Læring-metoden er udviklet af bogens forfattere og bygger på et børnesyn, der er inspireret af positiv voksenstøtte og Nest programmet. Nest er oprindeligt udviklet i New York i USA som et skoleprogram til undervisning af børn med autisme sammen med børn uden autisme. Bogens overordnede mål er at støtte, vejlede og inspirere professionelle voksne i arbejdet med at få børn med socialkognitive vanskeligheder til at lykkes bedre i fællesskaber.

SOCIAL LÆRING

Eva Bartram og Mads Rune Dahlstrøm (red.)

Dansk Psykologisk Forlag

Bogen præsenterer en metode til at give de professionelle i skoleverdenen retning og systematik i deres møde med børn med socialkognitive vanskeligheder. Social Læring-metoden er udviklet af bogens forfattere og bygger på et børnesyn, der er inspireret af positiv voksenstøtte og Nest programmet. Nest er oprindeligt udviklet i New York i USA som et skoleprogram til undervisning af børn med autisme sammen med børn uden autisme. Bogens overordnede mål er at støtte, vejlede og inspirere professionelle voksne i arbejdet med at få børn med socialkognitive vanskeligheder til at lykkes bedre i fællesskaber.

ALMENDIDAKTIK – udfordringer og åbninger

Monica Carlsson og Mikkel Stovgaard (red.)

U Press

Er almendidaktikken ved at være passé? Nej, tværtimod: En dagsorden som bæredygtighed medfører nye behov for at reflektere over almendidaktiske spørgsmål. Det samme gør reformerne af lærer- og pædagoguddannelserne og efterdønningerne fra skolereformen. På den baggrund vil bogens forfattere både inspirere og udfordre studerende, undervisere og pædagogiske forskere på videregående uddannelser inden for det pædagogiske område. Centrale temaer er formål, indhold, dannelse, læring, etik, inklusion, trivsel og bæredygtighed.

 

ALMENDIDAKTIK – udfordringer og åbninger

Monica Carlsson og Mikkel Stovgaard (red.)

U Press

Er almendidaktikken ved at være passé? Nej, tværtimod: En dagsorden som bæredygtighed medfører nye behov for at reflektere over almendidaktiske spørgsmål. Det samme gør reformerne af lærer- og pædagoguddannelserne og efterdønningerne fra skolereformen. På den baggrund vil bogens forfattere både inspirere og udfordre studerende, undervisere og pædagogiske forskere på videregående uddannelser inden for det pædagogiske område. Centrale temaer er formål, indhold, dannelse, læring, etik, inklusion, trivsel og bæredygtighed.

 

BECOMING SOMEBODY IN TEACHER EDUCATION

Kari Kragh Blume Dahl

Routledge

This book explores the realities of contemporary teacher education in Kenya. Based on a long-term ethnographic fieldwork, it views the teacher training institution as a space to grow, become and be shaped as teachers in complex moral worlds. Drawing on a rich conceptual and theoretical vocabulary, the book shows how students in these teacher education institutions constantly negotiate and confront the complex constructions of ethnicity, gender and class, as well as moral, religious and academic issues and a lack of resources encountered in the different institutional cultures. It outlines a complex array of concerns affecting student teachers that shape what professional becoming means in a stratified and diverse culture.

BECOMING SOMEBODY IN TEACHER EDUCATION

Kari Kragh Blume Dahl

Routledge

This book explores the realities of contemporary teacher education in Kenya. Based on a long-term ethnographic fieldwork, it views the teacher training institution as a space to grow, become and be shaped as teachers in complex moral worlds. Drawing on a rich conceptual and theoretical vocabulary, the book shows how students in these teacher education institutions constantly negotiate and confront the complex constructions of ethnicity, gender and class, as well as moral, religious and academic issues and a lack of resources encountered in the different institutional cultures. It outlines a complex array of concerns affecting student teachers that shape what professional becoming means in a stratified and diverse culture.

TIDSSKRIFTER

KOGNITION & PÆDAGOGIK

Nr. 118: Tema: Børne- og elevperspektiver

TIDSSKRIFT FOR ARBEJDSLIV

Nr. 4, DECEMBER 2020: Tema: Arbejdslivets emotionalitet

 NR. 97

INDHOLD

MAJ 2021