29. november 2021

Fremtidens inklusion

I ti år har inklusion stået højt på skoledagsordenen, alt imens problemerne har hobet sig op. I dag må vi sande, at vi ikke er lykkedes med inklusionen i den danske folkeskole. Men hvordan kommer vi videre? Hvilke nye bud på fremtidens inklusion er der? Og hvordan griber Københavns kommune udfordringen an i praksis?


SE OPLÆG OG DEBAT


Intro til Asterisk Live! om fremtidens inklusion

Intro til Lotte Hedegaard Sørensens oplæg

Hvis vi skal skabe de bedst mulige deltagelsesmuligheder for alle børn, er det nødvendigt, at der etableres samarbejde mellem fagpersoner med både almen- og specialpædagogiske kompetencer og viden. Samtidig er lærerne nødt til at arbejde mere metodisk med inklusion, ligesom de skal have bedre tid og flere ressourcer, hvis inklusionen skal lykkes.

Men hvordan skal skolerne gribe det an? 

Nye bud på en inkluderende pædagogik Oplæg af Lotte Hedegaard Sørensen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Intro til Jesper Christensens oplæg

København vil skabe de bedst mulige rammer og betingelser for, at alle børn – uanset forudsætninger – kan deltage i børne- og læringsfællesskaber. Deri ligger en stor og vigtig opgave for skolerne. Kommunens børne- og ungdomsborgmester giver et indblik i udfordringerne, men beretter også om succeserne – hvad kan vi lære af dem? Og så beretter han om kommunens nye indsatsplan Plads til forskellighed, der skal give inklusionen bedre betingelser på alle kommunens skoler.

Københavns Kommunes arbejde med inklusion i praksis Oplæg af Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.