22. januar 2019

Grundtvig - Hvad kan vi bruge ham til i dag?

Under overskriften: Grundtvig – hvad kan vi bruge ham til i dag? fremlagde tre forskere deres blik på Grundtvig.


SE OPLÆG OG DEBAT


Visninger
Intro og fællessang: Er lyset for de lærde blot?

Intro til Thomas Aastrup Rømers oplæg

Thomas Aastrup Rømer fremlagde, hvordan Grundtvig, i vekselvirkning med oplysningsfilosofiske og reformpædagogiske bevægelser, har sat et kraftigt præg på dansk pædagogik. Han argumenterede for, at der i disse tider er brug for en genlæsning af landets pædagogiske grundtekster – herunder Grundtvigs tekster.

Op og ned og op med Grundtvig Oplæg af Thomas Aastrup Rømer, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Intro til Claus Haas' oplæg

Claus Haas, lektor i historiedidaktik på DPU, Aarhus Universitet viste - eksemplificeret gennem Grundtvigs digt Folkeligheden fra 1848 - at Grundtvigs rolle som landsfader er tvetydig og implicerer en prekær balance mellem to former for identitetspolitisk dannelse: Er tilhørsforholdet til den danske nation noget man frit kan vælge – eller hersker etnokratiet?

Etno- og/eller demokrati? Oplæg af Claus Haas, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Intro til Jes Fabricius Møllers oplæg

Jes Fabricius Møller, lektor på Saxoinstituttet på Københavns Universitet, argumenterede for, at Grundtvigs betydning ofte overvurderes, ikke mindst fordi han bliver skåret til og omfortolket, så han passer ind i en nutidig dagsorden. I stedet skal Grundtvig forstås i sin historiske kontekst.

Det er ikke det, du umiddelbart kan forstå af Grundtvig, der gør dig klogere Oplæg af Jes Fabricius Møller, lektor på Saxo-Instituttet på Københavns Universitet

Paneldebat om Grundtvig