25. april 2019

Fokus på de mindste børn

Barnets første 1.000 dage har fået øget opmærksomhed fra forskere, pædagoger og nu også politikere. Hvad virker i den tidlige indsats, og hvilke muligheder har fagprofessionelle har for at løfte det lille barns udvikling, og hvilke lokale initiativer landets største kommune sat i gang for at give udsatte børn en god start på livet?

Hvis vi skal ændre udsatte børns livsbaner i en positiv retning, skal vi sætte ind tidligt og investere i børnenes liv, bl.a. ved at sikre dagtilbud af høj kvalitet og øget sundhedsplejeindsats. Men hvad skal indsatsen bestå i? Hvilke pædagogiske kompetencer er der brug for? Og hvordan griber man udfordringen an i landets største kommune?


SE OPLÆG OG DEBAT


Intro til Asterisk Live! om de mindste børn

Intro til Ditte Winther-Lindqvist oplæg

Samarbejdet om børns udvikling i dagtilbuddet kræver en særlig parathed til at rådgive, inddrage og følge op og til at planlægge særlige indsatser over for de børn, der viser tegn på ikke at trives og udvikle sig optimalt. Det arbejde er vanskeligt og krævende og fordrer både tid til refleksion, planlægning og supervision af personalet i dagtilbud. Der er med andre ord stadig meget at gøre på dagtilbudsområdet.

Tidlig indsats kræver en særlig indsats Oplæg af Ditte Winther-Lindqvist, lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Intro til Kirsten Elisa Pedersens oplæg

fremme af små børns sundhed og trivsel en fast del af alle børns liv. Netop sundhedsplejens indsatser er barnets og familiens første møde med sundhedssystemet og danner for alvor rammen om tidlige og forebyggende indsatser i velfærdsstaten.

Oplægget sætter fokus på, hvordan sundhedsplejen arbejder særligt med de små udsatte børn og deres familier gennem tidlige forebyggende indsatser, der både støtter forældrene og hjælper de små børns sociale, emotionelle og kognitive udvikling.

Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og deres familier Oplæg af Kirsten Elisa Petersen, lektor i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet.

Intro til Jesper Christensens oplæg

Tidlig indsats er blevet et politisk varmt emne. Københavns Kommune er med i front og har igangsat en række initiativer med særligt fokus på at styrke den tidlige indsats over for udsatte børn og deres familier. Kommunens Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fortæller om nogle af de konkrete initiativer, som foregår i københavnske dagtilbud, og som har til hensigt at sikre de udsatte børn en bedre start på livet.

Blik for de yngste københavnere – tidlige indsatser i Københavns Kommune Oplæg af Jesper Christensen, Københavns Kommunes Børne- og ungdomsborgmester.

Paneldebat om tidlig indsats