DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojekter

Oversigt over alle forskningsprojekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Das Projekt einer historischen und strukturalen Anthropologie. University of Dubrovnik.

  Søren Peter Nagbøl

  Siden 1970 har der været en forskningskreds ved dett Internationale universitet i Dubrovnik. Projektets overordnede titel er: Das projekt einer historischen und struturalen Anthropolgie. Mit thema er: Architektur - Ethik - ErinnerungBeskrivelse

  30/01-197030/01-2020

 2. Caffeic acid derivatives. Chemotaxonomical-, chemical-, analytical- and plants pathological aspects.

  Helle Weber Ravn

  Royal Danish University of Pharmacy, Copenhagen, DenmarkBeskrivelse

  01/01-198501/01-1988

 3. Mola hydatidosa: Correlation mellem den makroskopiske fænotype, ploidy og prognose

  Lone Sunde, Isa Niemann & Lars Bolund

  Correlation between the macroscopic phenotype and the ploidy, and the clinical outcome
  In a prospective study, all samples are classified according to the macroscopical phenotype, and ploidy is determined by karyotyping. The results are correlated with information on whether the patient subsequently needs cancer chemotherapy.Beskrivelse

  31/03-198625/02-2020

 4. The Danish Mole Project

  Lone Sunde, Lars Bolund, Isa Niemann, Rosemary A Fisher & Rima Slim

  Hydatidiform mole (HM) is an abnormal pregnancy, characterized by trophoblastic hyperplasia, vesicular swelling of the chorionic villi, and without a viable fetus.
  After a molar pregnancy, there is a 10 % risk of gestational trophoblastic neoplasia (GTN)
  The phenotype hydatidiform mole seems always to be caused by abnormalities involviong genes regulated by parental imprinting. Most hydatidiform moles are diploid or triploid, with a surplus of paternally inherited genes, however a number of other genetic variants have been observed.
  In the Danish Mole Project We are collecting samples from hydatidiform moles and other trophoblastic diseases. These samples are used for basic and clinical research
  1) Correlation between the macroscopic phenotype and the ploidy, and the clinical outcome
  In a prospective study, all samples are classified according to the macroscopical phenotype, and ploidy is determined by karyotyping. The results are correlated with information on whether the patient subsequently needs cancer chemotherapy.
  2) Diagnostics using analysis of circulating DNA and circulating cells in diagnostics of the origin of trophoblastic neoplasias. In this project we are developing methods for diagnosing the origin of malignant trophoblastic tumours. With these methods we will analyse the prognostic value of parental origin of the genome in these tumours. Next we will attempt to further refine the methods, in order to improve the follow-up of patients after being treated for a trophoblastic disease.
  Collaboration with Dept.s of Clinical Genetics, Gynaecology, and Oncology, AUH
  3) Development of methods for determing ploidy without karyotyping
  Often the trophoblastic disease is diagnosed after all tissue has been formalin fixed, making karyotyping impossible. We are developing methods for valid determining ploidy using Fluorescence In Situ Hybridiation and flow cytometry on formalin-fixed paraffin-embedded tissue
  Collaboration with Inst. for Pathology, AAUH, Dept. of Pathology, AUH, and Dept. of Clinical Genetics, AUH.
  4) Mapping imprinted genes relevant for early differentiation
  By analyzing the parental origin of chromosomes showing aneuploidy and comparing with the phenotype in HMs, we are identifying genomic regions likely to habour/not harbour imprinted genes relevant for early differentiation. Further, HMs and HM-like conceptuses with diploid biparental genomes will be subjected to whole genome analysis of methylation.
  Collaboration with BGI, China
  5) Establishment of homozygous induced pluripotent stem cells (ipsc)
  Most diploid androgenetic HMs are homozygous in every locus. By inducing stem cells from such cells and subsequently inducing re-differentiation, we can study the influence af individual genes early differentiation
  Collaboration with colleagues at Dept. of Biomedicine, AU
  6) The function of NLRP genes
  Some women are genetically predisposed for achieving HMs, due to pathogenic variant in both copies of NLRP7. In mice and human oocytes we are studying the role of various NLRP genes in early differentiation.
  Collaboration with colleagues at Dept of Biomedicine AUBeskrivelse

  01/04-198625/02-2020

 5. The Mjølner Project

  Ole Lehrmann Madsen

  01/08-198601/08-1991

 6. Resuspension, iltgæld og regulering af stofkredsløb i havbunden (Aarhus Bugt)

  Jens Würgler Hansen

  Havforskningsprogram 90, MiljøstyrelsenBeskrivelse

  01/01-198831/12-1994

 7. Struktur-funktions analyse af calcium pumpen i sarko(endo)plasmisk retikulum ved site directed mutagenese

  Jens Peter Andersen, Bente Vilsen & Stine Mikkelsen

  Structure-function relationship, mechanism, and pathophysiology of calcium pumps studied by use of site-directed mutagenesis in combination with functional studies.Beskrivelse

  01/05-198825/02-2020

 8. Toxic Algal Blooms in Danish Coastal Waters.

  Helle Weber Ravn

  Collaboration project between National Environmental Research Institute, Dept. of Marine Ecology, Roskilde, Denmark & University of Copenhagen, Copenhagen
  Beskrivelse

  01/01-198901/01-1992

 9. Norbert Elias and Early Chilhood

  Søren Peter Nagbøl

  I forskningsnetværket Figurationssociologi er der en sektion der forsker i Norbert Elias tilgang til forståelse af studier i barndom i lyset af det samfundsmæssige interdependens. Der deltager forskere fra hele verden. Hovedsædet er University of Leicester og er støttet af Elias Foundation i Amsterdam.Beskrivelse

  19/06-198924/10-2020

 10. Køge-projektet - Tosprogede skoleelevers sproglige udvikling

  Anne Lillebæk Holmen, Mediha Can, Jens Normann Jørgensen & Jørgen Gimbel

  01/08-198931/12-2006

 11. Projekt Danske Dyrenavne - Standardisering og udvikling af nye danske navne til danske insekter og andre smådyr

  Søren Breiting

  Projekt Danske Dyrenavne (link: www.dyrenavne.com) har til formål at oparbejde en database over alle danske navne, der er blevet anvendt skriftligt på danske insekter og andre smådyr (hvirvelløse dyr) inden for de senenest ca. 100 år. Denne danner grundlag for prioritering mellem synonymer og bidrager dermed til standardisering af danske navne på disse smådyr. Desuden udvikles nye danske navne til danske smådyr, hvor det skønnes ønskeligt. I samarbejde med Dansk Entomologisk Forening. VEd arbejdet med de enkelte dyregrupper inddrages specialister i videst muligt omfang.Beskrivelse

  01/01-199031/07-2007

 12. INFA-projektet - It i skolens matematikundervisning (INFA)

  Allan C. Malmberg, Inge B. Larsen, Leif Glud Holm, Viggo Sadolin, Søren Ravn & Agnete C. Malmberg

  Se beskrivelse på projektets hjemmeside:
  www.infa.dkBeskrivelse

  01/01-199101/01-2005

 13. Merv Archaeological Project

  Vladimir Stolba

  International collaborative project with participation of the Russian Academy of Sciences, St Petersburg, Tashkent University, Uzbekistan, and Turkmenian Academy of Sciences). Excavations at the citadel of Antiochia Margiana (ancient city of Merv), Murghab Oasis, TurkmenistanBeskrivelse

  01/01-199131/12-1991

 14. PigMap (EU-project)

  Vivi Hunnicke Nielsen

  01/01-199131/12-1997

 15. Russian-British Dzheytun Archaeological Project

  Vladimir Stolba, Chris Gosden & Vadim M. Masson

  Russian-British collaborative archaeological project; Excavations at the Neolithic to Bronze Age Settlement of Dzheytun - an eponymous site of one of the earliest farming cultures of Central Asia; Kara-Kum Desert, Turkmenistan.

  Project director: Vadim M. Masson. Institute of Archaeology RAS, St Petersburg,Beskrivelse

  01/01-199131/12-1991

 16. Vocal Line

  Jens Johansen

  Udvikling af nye udtryksformer inden for den rytmiske kormusikBeskrivelse

  30/01-199125/02-2020

 17. Fjernelse, tilbageholdelse og regenerering af kvælstof i lavvandede marine sedimenter

  Jens Würgler Hansen

  Det Strategiske Miljøforskningsprogram, MiljøstyrelsenBeskrivelse

  01/01-199231/12-1996

 18. Site-directed mutagenesis of the Na,K-ATPase

  Bente Vilsen

  Ongoing project aiming to reveal the transport mechanism of the Na,K-pump and its pathophysiological role in neurological disease Beskrivelse

  01/01-199225/02-2020

 19. Harmful Algal Bloom Programme

  Helle Weber Ravn

  A Global Programme Intergovernmental Oceanographic Commission, Science Sector of UNESCO, HQ, Paris, France
  Beskrivelse

  01/01-199301/01-1996

 20. The Aesthetics of Television

  Hanne Bruun, Frands Mortensen, Poul Erik Nielsen, Jørgen Stigel, Gunhild Agger, Tove Arendt Rasmusen, Jens F Jensen & Christian Jantzen

  FKK supported cross institutional research project - 7 participantsBeskrivelse

  01/01-199331/12-1998

 21. Emissionsopgørelse af drivhusgasser

  Ole-Kenneth Nielsen, Marlene Schmidt Plejdrup, Morten Winther, Steen Gyldenkærne, Malene Nielsen, Mette Hjorth Mikkelsen, Patrik Fauser, Marianne Thomsen, Rikke Albrektsen, Katja Hossy Hjelgaard & Henrik Gundorph Bruun

  De nationale opgørelser af udledninger af drivhusgasser til atmosfæren udarbejdes årligt og rapporteres til FN og EU. Arbejdet udføres i overensstemmelse med internationale retningslinjer udarbejdet af UNFCCC og IPCC.

  Arbejdet dokumenteres årligt i en rapport (National Inventory Report), som beskriver de anvendte metoder samt det underliggende datagrundlag.Beskrivelse

  01/01-199425/02-2020

 22. Emissionsopgørelse af luftforurening

  Ole-Kenneth Nielsen, Marlene Schmidt Plejdrup, Morten Winther, Mette Hjorth Mikkelsen, Malene Nielsen, Steen Gyldenkærne, Leif Hoffmann, Patrik Fauser, Rikke Albrektsen, Katja Hossy Hjelgaard & Henrik Gundorph Bruun

  De nationale opgørelser af udledninger af luftforurenende stoffer til atmosfæren udarbejdes årligt og rapporteres til FN og EU. Arbejdet udføres i overensstemmelse med internationale retningslinjer udarbejdet af UNECE og tekniske retningslinjer udarbejdet af TFEIP og publiceret af EMEP/EEA.

  Arbejdet dokumenteres årligt i en rapport (Informative Inventory Report), som beskriver de anvendte metoder samt det underliggende datagrundlag.Beskrivelse

  01/01-199425/02-2020

 23. Stigmatiseringserfaringer: En antropologisk undersøgelse af stigmatisering af HIV smittede udlændinge i Danmark

  Jens Seeberg

  Projektets formål er at undersøge stigmatiseringsprocesser i forhold til HIV smittede udlændinge i Danmark, herunder 1) en antropologisk undersøgelse af HIV smittede udlændinges stigmatiseringserfaringer; 2) en undersøgelse af stigmatisering af HIV smittede i den offentlige diskurs (presse og videnskabelig diskurs) og 3) på baggrund heraf at belyse stigmatiseringsbegrebet indenfor den medicinsk antropologiske litteratur i et videnshistorisk lys. Beskrivelse

  01/04-199431/03-1996

 24. Rapeseed oil for human consumption

  Klaus G Grunert

  Project partner: University of Copenhagen, Technical University of Denmark, Bioteknologisk Institut, DLF Trifolium A/S & SCANOLA A/S (Denmark)
  Project Manager: Niels Chr. Jensen, Bioteknologisk InstitutBeskrivelse

  01/08-199431/12-1997

 25. Russian-Danish Panskoye Archaeological Project

  Vladimir Stolba, Lise Hannestad & Helene Blinkenberg Hastrup

  Collaborative project: Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, St Petersburg, and the Institute of Classical Archaeology, University of Aarhus, Denmark.

  Excavations at the Late Classical to Early Hellenistic settlement and Necropolis of Panskoye I (c. 410-270 BC), Tarkhankut Peninsula, Crimea, UkraineBeskrivelse

  01/08-199430/08-1994

 26. Lingua project: Concordances parallèles multilingues appliquées à l'enseignement, à l'apprentissage et à la traduction d'une variété de langues européennes

  Kirsten Wølch Rasmussen

  Udvikling af konkordans program og etablering af parallelle tekstkorpora til hjælp ved oversættelseBeskrivelse

  01/09-199401/09-1996

 27. The development of models for understanding and predicting consumer food choice

  Klaus G Grunert

  Project partner: AFRC Institute of Food Research (United Kingdom) & Departement of Food Technology (Finland)
  Project Manager: Richard Shepherd, Institute of Food Research, United KingdomBeskrivelse

  01/09-199431/08-1998

 28. New Member States and the impact on environmental policy (EU RTD FP4)

  Mikael Skou Andersen

  A research project under the European Union's SEER programme (Socio-Economic Environmental Research), Area III of Environment Programme, 4th Framework Programme for Research and DevelopmentBeskrivelse

  01/10-199430/09-1996

 29. Aflastning af rådsmedlem

  Per Kudsk

  01/01-199530/03-2010

 30. Development of a market surveillance system for Royal Greenland A/S

  Klaus G Grunert, Hans Skytte, Karen Brunsø, Søren Bisp, Elin B. Sørensen, Nick Normann Jensen & Allan Baadsgaard

  Projekt partnerne: Dæhnfeldt A/S, Biodania, Nutana A/S, AGA A/S & Danish Veterinary and Food Administration (Denmark)
  Project Manager: Søren Eschen, Royal Greenland A/SBeskrivelse

  01/01-199530/12-1996