DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Grundskolen - Folkeskolen

 • Viden og værktøjer fra DPU

ARRANGEMENTER


Nyheder

14.01.2013 |

Vellykket inklusion forudsætter specialviden hos lærerne

Hvilken betydning har det for elevernes faglige og sociale udvikling, når elever med særlige behov inkluderes i almenundervisningen? Hvornår bliver inklusion en succes? Dansk Clearinghouse for Uddanne

21.12.2012 |

Nye lærere mangler specialpædagogiske kompetencer

Danske nyuddannede lærere halter bagefter deres kolleger i Finland og Canada, når det gælder specialpædagogiske kompetencer. Det viser en ny komparativ undersøgelse fra Aarhus Universitet. Derfor skal

20.12.2012 |

Lærere skal sætte mål for elevers læring

Elever på de ældste klassetrin skal vide, hvorfor de skal arbejde med formler i matematik og læse Hosekræmmeren i dansk. Det kræver, at deres lærere har klare mål for, hvilke kompetencer eleverne skal

11.12.2012 |

Danske 4. klasse-elever rykker op i top 5 for læsning

Danske elever i 4. klasse læser bedre end i 2006. Fremgangen betyder, at Danmark nu ligger på en delt femteplads på verdensplan. Der er i dag færre svage læsere, men vi kan stadig blive bedre. Det går

11.12.2012 |

Nyt Asterisk om Generation Touch

Bliver børn smartere af smart teknologi? iPads, digitalkameraer og ny touch-teknologi rykker ind i skolen, ud i vuggestuens sandkasse og med børnehaven på tur. Er digitale medier nødvendige redskaber

Foto: Cecilia Sejer

04.12.2012 |

Gratis motion engagerer piger med anden etnisk baggrund

Især piger med anden etnisk baggrund end dansk benytter sig af tilbud om gratis fritidsaktiviteter. Det viser et inklusionsprojekt med fokus på læring om bevægelse og sundhed.

04.12.2012 |

Lærere og sygeplejersker skal koble teknologi og faglighed

Skoler og hospitaler investerer massivt i teknologi, men det sker hovedkulds uden nogen klar plan for, hvordan lærere og sygeplejersker skal koble teknologien til praksis. Sådan lyder meldingen fra en

16.11.2012 |

Indsats for forældre til børn med ADHD

Et nyt review, udarbejdet af forskergruppen omkring Morris Zwi, undersøger om interventionsprogrammer til forældre til børn med ADHD er effektive, når det gælder reducering af børnenes ADHD-relaterede

16.11.2012 |

Robotteknik i undervisningen – virker det?

Brugen af robotteknik i undervisningen fremkalder begejstring – men hvad ved vi om det? Et nyt systematisk review af Fabiane Benitti sætter fokus på robotteknik i skoleundervisningen. Reviewet søger a

04.10.2012 |

Skolen fylder 200 år

Skolen har 200-års jubilæum i 2014, og det skal fejres med en række aktiviteter, der markerer skolen som en vigtig samfundsinstitution. Skolehistorikere ved Aarhus Universitet er drivkraften bag jubil

04.09.2012 |

Forskere efterlyser bedre teknologiforståelse blandt lærere og sygeplejersker

Forskningsprojektet Technucation sætter fokus på de udfordringer lærere og sygeplejersker møder i samspillet med ny teknologi i deres arbejdsliv. Projektet viser, at der er brug for nye og bedre uddan

14.08.2012 |

Overraskende mange er bange

Mobning trækker et angstspor efter sig. Elever, der bliver mobbet meget, har et overraskende højt angstniveau, lyder det fra forsker fra det omfattende mobbeforskningsprojekt på Aarhus Universitet, e

25.06.2012 |

Hvor fornyende er 'Ny Nordisk Skole?'

Ministeren for Børn og Unge Christine Antorini har sat i gang i en fornyelse af danske skoler og daginstitutioner. Fornyelsen fik overskriften "Ny Nordisk Skole", men i en ny publikation diskuterer fo

24.04.2012 |

Bred sundhedsindsats i skolen virker bedst

Hvis sundhedsfremme for alvor skal brænde igennem i praksis, skal skoler, der sætter sundhed på skoleskemaet, knytte undervisningen tæt sammen med grundlæggende værdier som inklusion, demokrati, delta

14.03.2012 |

Forskning om inklusion i folkeskolen skal kortlægges

Kommunerne inkluderer flere og flere børn, som tidligere fik specialundervisning, i den almindelige folkeskole. Men hvilke tiltag virker reelt? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhus

27.02.2012 |

Professor Ning de Coninck-Smith vinder pris for årets historiske bog

Barndom og arkitektur – Rum til danske børn i 300 år blev den 23. februar 2012 kåret til årets historiske bog af Dansk Historisk Fællesråd. Bogen er skrevet af professor m.s.o. Ning de Coninck-Smith i

06.02.2012 |

Børn og unges selvværd og trivsel skal på skoleskemaet

Ny forskning fra Aarhus Universitet dokumenterer, at børn og unges læring og udvikling forudsætter, at de har et godt selvværd, gode sociale relationer og får den nødvendige støtte fra de voksne, der

03.02.2012 |

Ny PISA-rapport viser opbrud i den nordiske rangorden

Ny PISA-rapport sætter fokus på læsning og viser ny rangorden blandt de nordiske lande. Finland og Sverige er gået tilbage fra 2006 til 2009, og det betyder, at Danmark trods sin stagnering nu nærmer

10.01.2012 |

Øger valgfrihed i folkeskolen den sociale opdeling af elever?

Uddannelsesministeriet har bevilget 28 millioner kr. til forskning i uddannelse. En af modtagerne er Rikke Brown, som er tilknyttet Aarhus Universitet. Hun vil med sit ph.d.-projekt kaste lys over fol

22.12.2011 |

To nye MSO-professorater til Institut for Uddannelse og Pædagogik

Institut for Uddannelse og Pædagogik får to nye professorer med særlige opgaver. Dorthe Staunæs bliver professor MSO i ledelsespsykologi og Stig Brostöm bliver professor MSO i dagtilbuddets didaktik.

30.11.2011 |

Elleve forhold influerer på den gode skole

Hvilke faktorer i grundskolen kan med sikkerhed siges at have betydning for elevernes læring? Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, har identificeret elleve forhold, som sk

23.11.2011 |

Mange lærere overser mobning

Hvorfor er nogle lærere blinde for mobning i skolen? Og hvilke forskellige forståelser har de af mobning? En ny ph.d.-afhandling fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, peg

14.11.2011 |

Madlavning og zumba øger børns sundhed og trivsel

En række københavnske skoler og fritidsklubber har pt. madlavning, teater og zumba på programmet. De er del af Go-Active projektet, der har som mål at øge udsatte og marginaliserede børns lyst til at

11.11.2011 |

Nytænkende forsker i skolehistorie modtager forskningspris

Professor i barndoms- og skolehistorie Ning de Coninck-Smith, Aarhus Universitet, modtager Dansk Magisterforenings Forskningspris 2011 inden for humaniora og samfundsvidenskab. Begrundelsen er, at hun

08.11.2011 |

Forskere gør status på indsats over for socialt udsatte børn i dagtilbud

Anden statusrapport i VIDA-projektet (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) er nu klar. Rapporten er udarbejdet som del af forskningsserien knyttet til Projektet ’Vidensbaseret inds

11.04.2011 |

Nyt strategisk partnerskab skal fremme børn og unges trivsel og viden om sundhed

DPU, Aarhus Universitet og University College Syddanmark har indgået et strategisk partnerskab, der skal fremme læring om sundhed på skoler, i daginstitutioner og på ungdomsuddannelser. Partnerskabet

24.02.2011 |

Nyt forskningsprojekt om teknologiforståelse blandt lærere og sygeplejersker

Med forskningsprojektet TECHNUCATION vil forskere fra DPU, Aarhus Universitet, undersøge teknologiforståelser blandt lærere og sygeplejersker ved at se på deres interaktion med de nye teknologier i ar

14.12.2010 |

Myter og fakta i PISA 2009 om skolestørrelse og elevernes præstationer

Tal fra PISA-undersøgelsen 2009, der blev offentliggjort i begyndelsen af december, viser, at danske skoleelever lærer at læse bedre på de store skoler, men til gengæld er de ikke helt så gode til mat

08.12.2010 |

Danske unge læser som OECD-gennemsnittet

Danske elevers færdigheder i læsning og naturfag ligger fortsat på niveau med gennemsnittet for OECD-landene, mens niveauet i matematik trods tilbagegang stadig ligger over OECD-gennemsnittet. Det vi

22.11.2010 |

Danske skoleelever er verdensmestre i demokrati

Ny undersøgelse slår fast, at danske elever i 8. klasse er blandt verdens bedste til at begå sig i et demokratisk samfund. Resultatet er enestående og afspejler, at demokrati er en livsform i Danmark,

18.11.2010 |

Spildesigner Max Møller, DPU, Aarhus Universitet, kåret som fremtidens medietalent

Spildesigner Max Møller fra DPU, Aarhus Universitet, er blevet kåret som et af fremtidens danske medietalenter på festivalen New Media Days d. 9. november 2010 i København.

27.10.2010 |

Kraftige nedskæringer truer musikfaget

Ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet, dokumenterer, at der er sket kraftige reduktioner i musikundervisningen på landets uddannelsesinstitutioner gennem de seneste 10 år. På sigt betyder d

21.10.2010 |

Hånd og hoved i skolen

Ny bog i serien "Viden om skolen" er udkommet. Det nye bidrag, "Hånd og hoved i skolen -værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever" bygger på erfaringer fra to skoler, Bavnebakkeskolen i Støvr

20.10.2010 |

Læringsspil trækker virkeligheden ind i klasselokalet

Læringsspil engagerer eleverne og udfordrer dem til at reflektere og tænke globalt. Spilbaseret undervisning skaber interaktivitet og nærvær, når eleverne agerer som realistiske eller historiske figur

15.10.2010 |

Ny professor forsker i muligheder for at bryde den sociale arv

Charlotte Ringsmose er udnævnt til ny professor MSO ved Institut for Læring ved DPU, Aarhus Universitet. Hun har i flere år forsket i pædagogiske miljøers forebyggende muligheder knyttet til social ar

28.09.2010 |

Pædagogisk skoleledelse fremmer elevers indlæring

Pædagogisk skoleledelse har stor betydning for elevers indlæring og trivsel. Det drejer sig ikke kun om faglige færdigheder, men også om at kunne opbygge tillidsvækkende relationer til eleverne. Det s

25.08.2010 |

Kommentar: Skolelukninger en dårlig idé

Skolelukninger og -sammenlægninger er ofte en dårlig ide. Skal der spares på skoleudgifterne er der en anden langt mere hensigtsmæssig vej at gå.

05.08.2010 |

Skolekulturen har betydning for brugen af de nationale test

Ny stor evaluering af brugen af nationale test i Norge viser markante forskelle på, hvordan skolerne bruger de nationale test. Brugen afhænger af, hvor samarbejdsorienterede skolens lærere og ledelse

29.06.2010 |

Danske elever ved mest om politik og samfund

Ny international undersøgelse om politisk dannelse viser, at danske 8. klasseelever er i verdensklasse, når det gælder forståelsen af politik og samfundsforhold.

14.06.2010 |

Med spredning som muligt svar

Ny rapport om Københavner-modellen fra forskere på DPU peger på væsentlige problemer og dilemmaer, når Københavns Kommune gennem frivillig spredning forsøger på at sikre en bedre integration

04.06.2010 |

4 svar på 10 udfordringer for folkeskolen

Nydannet konsortium fremlægger forslag til kvalitets- og professionsløft af uddannelsesindsatsen i forhold til børn og unge.

15.03.2010 |

Klar til Skole 2.0

Computere og mobilteknologi omgiver os i dag fra alle sider. Messenger, blogs og Facebook er blevet naturlige kommunikationskanaler. Men hvordan gør vi bedst brug af de nye Web 2.0-teknologier i skole

09.03.2010 |

Skoleledelse under lup på gå hjem-møder

Hvad er god uddannelsesledelse i en tid, hvor det ene ledelsesmantra efterfølger det andet, og moderne managementteorier indtager offentlige institutioner? Hvordan får vi øje på nye ledelsespotentiale

25.02.2010 |

Når børnelitteraturen skifter betydning

Hvilket syn på barndommen og børnelitteraturens betydning ligger bag danske fremstillinger af børnelitteraturens historie? Den danske børnelitteraturhistorieskrivnings udvikling er temaet for en ph.d.

23.02.2010 |

Skole/hjem-samarbejde fører til dilemmaer for lærere og forældre

Når børn klarer sig dårligt i skolen, må forældrene på banen. Det lyder som en selvfølge, men sådan har det ikke altid været. I bogen "Har vi en aftale" viser DPU-forsker Hanne Knudsen, hvordan ideen

11.02.2010 |

Skolen skal skabe rammer for børns mentale sundhed

Ny forskningsrapport fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet sætter fokus på børn og unges mentale sundhed. Skolen gøre en forskel, ved at skabe rammerne for en mental sundhedsf

27.01.2010 |

Offentliggørelse af test kan få alvorlige konsekvenser

International og national forskning viser, at offentliggørelse af nationale test kan få alvorlige konsekvenser for både elever, lærere og for selve undervisningens tilrettelæggelse. Dansk Clearinghous

11.12.2009 |

Klimakrise kalder på uddannelse

Hvordan lærer vi at leve i en verden ramt af klimakrise? Det giver en verdensomspændende tænketank for uddannelse svar på, når den i dag præsenterer otte anbefalinger på en international klimakonferen

11.11.2009 |

Inkluderende pædagogik - intentioner og virkelighedens verden: Et mixed methods forskningsprojekt

Ph.d.-forsvar ved cand.pæd.psyk. Camilla Brørup Dyssegaard

11.08.2009 |

Lærer elever mere af at få lektier for?

Hvad siger den internationale forskning om virkningen af lektielæsning? Det har et nyt systematisk review fra Canada undersøgt. Læs konklusionerne, så er dit hjemmearbejde gjort før skoleårets start.

Viser resultater 151 til 200 ud af 200

Forrige 1 2 3 4

Artikler fra magasinet Asterisk

Viden på video

Konference: Folkeskolens formål til eftersyn

Se forelæsninger, foredrag og oplæg fra konferencer og seminarer på DPU om grundskolen/folkeskolen

2019

2018

 

2017

2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2007

  Rapporter og e-bøger