DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad betyder Coronakrisen for samfundet?

Sundhed og økonomi er i fokus under Coronakrisen. Men krisen har også konsekvenser for børn og unges uddannelse og trivsel, voksnes arbejdsliv og familiers hverdagsliv. Forskere fra DPU kan perspektivere en række af de spørgsmål og problemstillinger, der rejser sig i samfundet under krisen. 

Hertil kommer en række konkrete nye forskningsprojekter, der ser på konsekvenser af Corona-nedlukningen og følger den gradvise åbning af samfundet, herunder dagtilbud og skoler.

Find tema og ekspertkilde:

GRUNDSKOLEN


Hjemmeskole, fjernundervisning, teknologi og digitale læremidler

Sociale konsekvenser af hjemmeskole, social ulighed

Klasserumsledelse, elevtrivsel og læring under nedlukning og genåbning af skoler

Forældreansvar og samarbejde mellem skole og hjem

Mobiltelefoner og sociale medier ift. børn og unges fællesskaber

SMÅ BØRN OG DAGTILBUD


Genåbning af dagtilbud, pædagogisk praksis, børns leg, trivsel og udvikling

Pædagogisk personales kompetencer og efteruddannelse

UNGE OG UNGDOMSUDDANNELSE


Unge i Coronaens tid: Trivsel, fællesskaber, identitet, uddannelses- og hverdagsliv

Uddannelsesvalg og karrierevejledning

FAMILIER OG HVERDAGSLIV


ORGANISATIONER OG VOKSNES ARBEJDSLIV


Hjemmearbejde, arbejdspladser og organisering

BØRN OG VOKSNE I SOCIALT UDSATTE POSITIONER


MINORITETSDANSKERE


'SUNDHED' SOM VIDEN OG MAGT - AKTUELT OG IDEHISTORISK


BORGERE OG SAMFUNDSLIV UNDER CORONA I ET HISTORISK PERSPEKTIV


 

STRESS I EN CORONA-TID - I DANMARK OG INTERNATIONALT