DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Botilbud

for voksne med psykisk eller fysisk handicap

Et liv med 50 års forsinkelse (1991)

Om video

 

Filmens institutionelle rammer adskiller sig fra de øvrige: Hovedpersonen Elna på 60 år der er døvblind er kommet i privat familiepleje i et ”almindeligt” hjem. Kommunikation og kommunikationsudvikling er centrale temaer, og der fokuseres særligt på anvendelsen af konkreter. Filmen fortæller hvordan Elnas trivsel og udvikling er forbedret med de ændrede rammer og metoder.

Viden og værktøjer


Viden på video

I perioden 1985‐1991 blev der iværksat en række projekter under titlen ”Det ka’ nytte” med henblik på at forbedre livsvilkårene for de sværest handicappede. I forbindelse med projekterne blev der udgivet  tolv videofilm med det formål at fungere som undervisningsfilm på området - seks af filmene kan ses her:

Udgivelsesserien 'Socialpædagogisk faglighed og Voksne med psykisk/fysisk handicap'

 

“Hellere 1000 kram end én knytnæve”: Magtanvendelser og udviklingshæmmede på bo- og dagtilbud

 

Susanne Bay Sønderbæk og Lise Usinger
58 sider * ISBN: 978-87-7684-604-6 * DPU, Aarhus Universitet 2018


Mod bedre resultater? En kvalitativ analyse af botilbudslederes oplevelse af effektstyring og centerstrukturen i Københavns Kommune. 

Ditte Zester og Lisa Østervig Albertsen
148 sider * 978-87-7684-876?7 * DPU, Aarhus Universitet, 2013


Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning – en KvaliKomBo antologi

Søren Langager (red.)

166 sider * ISBN: 978-87-7684-938?2 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2013


Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark og Søren Langager

161 sider * ISBN: 978-87-7684-967-2 * Udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2012


Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann

101 sider * ISBN: 978-87-7684-989-4 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012


Selvfølgelige forventninger - Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel

Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen og Søren Langager

158 sider * ISBN 978-87-7430-262-9 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2011 


The Fountain House Way  - to beretninger fra hverdagslivet i tre klubhus settings i Danmark

Annemarie Højmark

87 sider* ISBN 978-87-7430-261?2 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2011


En hjerne til forskel – Neuropædagogik og faglighed på botilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Pia Friis O’Donnell og Maj Willemoes Jensen

149 sider * ISBN: 978-87-7430-246-9 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2011


Frigørelsens magt - Pædagogiske roller i relation til frie udviklingshæmmede voksne

Stine Marie Hur

67 sider * ISBN 978-87-7430-044-1 * Udgivet af DPU, Århus Universitet 2009


Om tilsætning og opfindsomhed. En pædagogisk antropologisk undersøgelse om begrundelser i socialpædagogisk arbejde med voksne med udviklingshæmning i botilbud

Annemarie Højmark

81 sider * ISBN 978-87-7430-046-5 * Udgivet af DPU, Århus Universitet 2009


Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede

Klaus Kasper Kofod og Niels Rosendal Jensen

88 sider* ISBN 978-87-7430-058-8 * Udgivet af DPU, Århus Universitet 2009


Socialpædagogik i botilbud for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne

Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark og Peter Allerup

172 sider * ISBN 978-87-7430-061-8 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009


Den daglige forskel - Omsorgsmedhjælpere i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Ole Robenhagen, Søren Langager, Annemarie Højmark og Peter Allerup

120 sider * ISBN 978-87-7430-040-3 *Udgivet af DPU, Århus Universitet 2009