DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.

Formålet med ph.d.-uddannelserne

Formålet med ph.d.-uddannelserne er at uddanne forskere, der kan indgå i meget konkurrencestærke forskningsmiljøer og fungere som specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft i det praktiske liv.

Der uddannes ph.d.-kandidater inden for treårige ph.d.-uddannelsesforløb på grundlag af en erhvervet kandidatgrad (5+3) eller inden for fireårige ph.d.-uddannelsesforløb med indskrivning efter et års kandidatstudier (4+4).

Interesseret i en ph.d.?

Du kan læse om de rammer og muligheder, der knytter sig til et ph.d.-studium på hjemmesiden for Ph.d.-skolen på Arts.

Dér kan du:

  • finde læsestof om de forskellige stipendier
  • få gode råd til, hvordan du sammensætter en ansøgning
  • læse om reglerne og økonomien i en forskeruddannelse
  • finde en oversigt over udbuddet af kurser og studieophold
  • læse om livet som ph.d.-studerende og fremtids- og karrieremuligheder

Se også ph.d.-afhandlinger fra DPU

Om forskeruddannelsen ved DPU

Forskeruddannelsen ved DPU er organiseret under Graduate School of Arts, og hvert år fuldføres en mængde ph.d.-projekter ved instituttet med fokus på pædagogik, didaktik, læring, læringskulturer og identitet, innovation, ledelse, kompetence- og organisationsudvikling, uddannelsessystemer og uddannelsespolitik.

Graduate School of Arts har to forskningsuddannelsesprogrammer tilknyttet DPU:

Ph.d.-studerende ved DPU bliver desuden tilknyttet et af instituttets forskningsprogrammer.

Spørgsmål?

For faglige spørgsmål kan du kontakte ph.d.-skolens forskningsuddannelsesprogramledere.

For administrative spørgsmål kan du kontakte ph.d.-administrator for forskeruddannelsesprogrammerne på DPU, Aarhus Universitet Minna Elo, tlf.: 8715 3298, mail: minna.elo@au.dk

Minna Elo vejleder om PHD planner og studieforløbet, fx spørgsmål i forbindelse med ansættelse, orlov, sygdom, barsel, vejlederskifte, indlevering af afhandlinger og afholdelse af forsvar. Potentielle nye ph.d.-studerende kan også få vejledning om optagelsesprocessen.

Minna Elo er på Campus Emdrup i København 2 dage hver måned. Hvis man har brug for at mødes med hende, når hun er i Emdrup, er det en god idé at aftale det pr. mail i forvejen. Ellers har hun kontor i Aarhus, Tåsingegade 3, bygn. 1443, lokale 417.

Kommende ph.d.-forsvar

man 25 okt
13:00-16:00 | Søauditorierne, lokale 1253 – 211 (Merete Barker Auditoriet), Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C
Nytteværdi som motivator i naturfag - et studie af utility value interventioners effekt på motivation og faglige præstationer i 8. klasses fysik/kemi
Ph.d.-forsvar ved cand.pæd. i pædagogisk filosofi Martin Kjær Hornsgaard.
man 01 nov
13:00-16:00 | Aarhus Universitet, Bygning 1485, lokale 226, Jens Chr. Skous Vej 2, 8000 Aarhus C
Med ryggen til fremtiden: Konstruktionen af karriereperspektivet i gymnasiets læreplaner
Ph.D.-forsvar ved Laura Cordes Felby.

Ph.d.-kurser

Kurser, der afholdes på DPU, annonceres i kalenderen på hjemmesiden for Graduate School, Arts, Aarhus University.

Se alle kurser her

Se også phdcourses.dk for ph.d.-kurser, der udbydes af andre institutioner i Danmark.