DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Velkommen til masteruddannelser på DPU

Vibe Aarkrog, masterkoordi-nator på DPU

Mød virkeligheden med viden
- fra teoretisk refleksion og forståelse til pædagogisk praksis

Undervisningen på DPU’s masteruddannelser giver dig et bredt perspektiv på det faglige felt, som uddannelsen foregår inden for. Du får kompetencer til at foretage professionelle og videnskabelige vurderinger af ledelse og udviklingsarbejde og et kritisk reflekterende blik, så du kan navigere i krydspresset mellem kravene og forventninger til din profession fra samfundet, din arbejdsplads og de brugergrupper, som din praksis retter sig i mod. 

Hvad er masteruddannelse?

Masteruddannelserne på DPU er forskningsbaseret videreuddannelse, hvor du som fagprofessionel kvalificeres til at arbejde med læring, udvikling, pædagogik og ledelse på akademisk niveau.  Du får kompetencer til at analysere, planlægge, igangsætte, evaluere og deltage i pædagogisk forandringsarbejde, ledelse og kompetenceudvikling.

Masteruddannelserne tager alle udgangspunkt i centrale og aktuelle forskningsresultater, teorier, begreber, modeller og metoder inden for områderne pædagogik, uddannelse og ledelse. De er tæt knyttet til DPU’s forskningsmiljøer – det er herfra uddannelserne henter hovedparten af underviserne. Udover instituttets egne forskere vil du møde indenlandske og udenlandske fagfæller, der er eksperter på nogle af de felter, uddannelsen dækker.  

En masteruddannelse foregår på deltid over to år, men du kan vælge at strække uddannelsen over seks år.

Hvorfor masteruddannelse?

En masteruddannelse er en højere videregående uddannelse. Derfor foregår den på et universitet, der kan sikre, at uddannelsen er forskningsbaseret og har et højt akademisk niveau.

Med en masteruddannelse på dit CV har du en officielt anerkendt akademisk videreuddannelse - til forskel fra tematiske kurser og diplomuddannelser, der ikke er akademisk meriterende. Det giver dig et højt kompetenceniveau, hvorfra du med viden og indsigt kan påvirke udviklingen på din nuværende arbejdsplads, ligesom det giver dig grundlag for at søge helt nye jobudfordringer.

Undervisningen på DPU’s masteruddannelser giver dig et bredt perspektiv på det faglige felt, som uddannelsen foregår inden for. Du får kompetencer til at foretage professionelle og videnskabelige vurderinger af ledelse og udviklingsarbejde og et kritisk reflekterende blik, så du kan navigere i krydspresset mellem kravene og forventninger til din profession fra samfundet, din arbejdsplads og de brugergrupper, som din praksis retter sig i mod.  

Ved første øjekast kan konkrete værktøjer og modeller til at tackle udfordringer inden for ledelse, uddannelse, pædagogik og læring se ud til at tilbyde hurtige helhedsløsninger på forskellige udfordringer –  De vinder derfor ofte stor tilslutning. Imidlertid har de en tendens til at være forbigående (mode)fænomener, der i længden ikke lever op til de høje forventninger.

Der er derfor behov for professionelle, der kan analysere og kritisk reflektere over de bagvedliggende værdier i sådanne løsningsorienterede værktøjer og modeller. Det er dette kritiske og refleksive blik, som en masteruddannelse tilbyder.

Masteruddannelserne er optaget af alt det, der går forud for din praksis – altså de ideologier, værdier og politikker, der sætter rammen for din praksis og former din faglige selvforståelse. Masteruddannelsernes målsætning er at give dig den nødvendige teoretiske og analytiske forståelse, så du kan forandre din praksis og forhold i omverdenen til det bedre.

Vores motto er: Fra teoretisk refleksion og forståelse til ledelse og pædagogisk praksis!

Hvem er vores studerende?

Vores studerende er alle professionelle med mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. De har en bachelor- eller kandidatuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse.

De er medarbejdere i virksomheder, forvaltninger og politiske enheder og på pædagogiske institutioner (dagtilbud, folkeskoler, ungdomsuddannelser, AMU, VUC, HF, gymnasier, professionshøjskoler, folkehøjskoler og folkeoplysende organisationer), ligesom en stor del af dem er funktions- og mellemledere, projektledere og specialister i det private erhvervsliv og den offentlige sektor.

Andre typiske områder, som vores studerende kommer fra, er HR, sundhed, pleje og behandling.

Mange hilsner

Vibe Aarkrog, uddannelseskoordinator for masteruddannelserne,