DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fleksibel master på DPU

Masteruddannelsen som fleksibelt forløb på DPU giver dig mulighed for at skræddersy din masteruddannelse, dvs. vælge tre moduler og gennemføre et afgangsprojekt, der binder uddannelsen sammen. Tanken bag den fleksible master er at spørge til, hvor du skal hen, hvilke kompetenceområder eller arbejdsopgaver du gerne vil besidde efter din masteruddannelse og så finde de moduler, som bedst muligt hjælper dig derhen.

Personlig uddannelsesplan

Du skal søge om optagelse til en obligatorisk vejledningssamtale. Hvis du bliver optaget, så vil du blive indkaldt til en samtale, hvor du i samarbejde med den faglige koordinator udarbejder en individuel uddannelsesplan. Uddannelsesplanen fungerer som din studieordning og angiver, hvilke moduler der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger inden for. Et fleksibelt forløb på DPU skal have en pædagogisk vinkling.

Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser:

  • Master (Pædagogisk udviklingsarbejde)
  • Master (Professionsuddannelse)
  • Master (Ledelses- og organisationsudvikling)
  • Master (Uddannelsesplanlægning og -vejledning)

Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, eksempelvis hvis udbuddet af mastermoduler ændrer sig. En masteruddannelse som fleksibelt forløb vægter præcis 60 ECTS-point.

De tre første moduler

De tre første moduler er åbne, og giver derfor mulighed for at vælge moduler fra forskellige uddannelser. Disse tre moduler tilrettelægges i samråd med den faglige koordinator.

Der er endvidere mulighed for at vælge moduler fra masteruddannelser udbudt af andre institutioner og fra kandidatuddannelser, hvis disse udbydes under Åben uddannelse / Universitetslovens § om deltidsuddannelse, og hvis du opfylder kravene til optagelse på uddannelsen.

Afgangsprojekt

Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer. Der er tilbud om vejledning til afgangsprojektet.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen for en obligatorisk vejledningssamtale er i foråret 2020: 4.300 kr.

Deltagerbetalingen for de tre første moduler afhænger af, hvilke moduler du vælger. Priserne er anført under de enkelte uddannelser.

Deltagerbetalingen for et afgangsprojekt, der vægter 15 ECTS-point, er i efteråret 2020: 26.500 kr.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen i de kommende semestre.
Deltagerbetalingen for en masteruddannelse som fleksibelt forløb kan stige i løbet af uddannelsesforløbet.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et mastermodul, kandidatfag eller afgangsprojekt, så skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

  • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
    Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
    8000 Aarhus C
  • E-mail: evu.arts@au.dk 

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter at undervisningen er startet, har du ikke mulighed for at få refunderet din deltagerbetaling.

Studievejledning

Find mere information i Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb, juni 2018

Lovgrundlag

Bekendtgørelse 1348 af 29/11/2013 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Kontakt

Vejledning om den individuelt tilrettelagte Masteruddannelse som fleksibelt forløb ved DPU samt spørgsmål til adgangskrav, ansøgning og betaling

Kontakt Susanne Jacobsen
T: 8715 2807 - hverdage kl. 9-11:30, onsdag undtaget
E: fleksibelmaster@dpu.dk

Information om undervisning og eksamen

Studiecenter Arts