DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Enkeltmoduler

De enkelte moduler på de fleste masteruddannelser kan følges som selvstændige kursusforløb og på den måde fungere som efteruddannelsesforløb.

Optagelse

Studerende på enkeltmodulerne modtager undervisning sammen med de øvrige masterstuderende, og forudsætninger for at blive optaget på et enkelt modul af masteruddannelserne er de samme som ved optagelse på regulerede eller fleksible forløb. Dvs. en kandidat-, en bachelor-, en diplomuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Udbud

Oversigt over undervisningsdatoer på de udbudte moduler findes her:

En beskrivelse af modulets indhold finder du under den uddannelse, hvor modulet hører til. Her finder du også beskrivelsen af det overordnede mål med uddannelsen, de specifikke optagelsesbetingelser, beskrivelse af målgruppen, navnet på den faglige koordinator for uddannelsen og informationer om pris, hvor uddannelsen udbydes mv.
De enkelt uddannelser finder du via uddannelsesoversigten

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på et enkeltmodul foregår på samme skema som ansøgning om optagelse på hele masteruddannelsen.
Link til ansøgningsskema findes under beskrivelsen af masteruddannelsen.
De enkelt uddannelser finder du via uddannelsesoversigten

Der er ansøgningsfrist til moduler i foråret den 15. november, og til moduler i efteråret den 1. maj.

Enkeltmodul som en del af en hel masteruddannelse

Hvis du starter på det første modul på en masteruddannelse og har planer om at gennemføre hele uddannelsen, anbefaler vi, at du søger optagelse på hele uddannelsen med det samme. Når du er optaget på et enkeltmodul, har du ikke nogen garanti for, at de øvrige moduler på masteruddannelsen udbydes de følgende semestre. Du har heller ikke nogen garanti for at blive optaget på de følgende moduler, hvis der ikke er ledige pladser. Det har du, når du er optaget på hele uddannelsen.

Du er ikke på nogen måde bundet af, at du er optaget på en hel uddannelse - du binder dig kun for et modul ad gangen. 

Du har 6 år til at gennemføre en masteruddannelse og du kan som enkeltmoduls-studerende tage modulerne 1-3 i den rækkefølge, der passer bedst i din plan. Modul 4, masterprojektet, skal afslutte uddannelsen. 

Hvis din plan er, at enkeltmodulerne skal indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb, anbefaler vi, at du søger optagelse der med det samme, så du får en uddannelsesplan. Det sikrer dig, at de moduler, du gennemfører, kan godkendes i forhold til dit hovedemne. Også her har du seks år til at gennemføre hele uddannelsen, og du binder dig kun for et modul ad gangen.