DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansøgning om tilskud fra SIRI

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder SIRI tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Det sker via en efteruddannelsespulje. Formålet med puljen er at styrke implementeringen af danskuddannelsesloven og dens målsætninger gennem styrkede medarbejderkompetencer i forhold til danskundervisningen og danskprøverne.

Ansøgningskriterier fremgår af puljevejledningen. Der kan løbende ansøges om midler, men ansøgningerne bliver samlet behandlet efter ansøgningsfristernes udløb.

Der er hvert år to ansøgningsrunder. Hvis I ønsker at søge om midler fra SIRI til afholdelse af et kursus, er det vigtigt at I overholder nedenstående:

Fristen for ansøgning om midler til afholdelse af kurser er den 13. oktober 2020.
  
OBS: datoen er vejledende – tjek altid ved SIRI for endelig dato.

  • Kontakt DPU for vejledning ifm. ansøgningen, herunder bl.a. vedrørende kursusprisen.
  • Lav en præcis og begrundet ansøgning til SIRI, dvs. tjek at kursustitlen er den rigtige, samt uddyb begrundelsen for hvorfor I ønsker kurset.
  •  Det er sprogcentrets eget ansvar at undersøge om der skal søges beløbet med eller uden moms. DPU vil oplyse begge priser.

Find vejledning, ansøgningsskema, regler og information om SIRI's puljer her

Puljeadministratorerne kan kontaktes via:
mail: pulje@siri.dk  eller pr tlf.: 72 14 22 07


Kontakt

Leder af efteruddannelsesprogrammet
Bergthora Kristjansdottir
E: bekr@edu.au.dk
T: 87 16 39 67

Aftaler om kurser
E:  dsaefteruddannelse@dpu.dk

Nyhedsbrev

Vil du løbende have information fra DPU om kurser og anden efteruddannelse inden for dansk som andetsprog? Tilmeld dig vores nyhedsbrev: